Reklame

U osnovnoj školi „Hajduk Veljko“ u Zaječaru danas je održano predavanje o istoriji Rimskog carstva.

Predavanje je bilo namenjeno đacima petog razreda, koji se upravo u ovom periodu upoznaju sa istorijom srednjeg veka i stiču prva znanja o starom Rimu.

Gost – predavač bila je docent Valentina Cvetković Đorđević, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, koja je jedan od najvećih stručnjaka u oblasti Rimskog prava.

Jelena Jelenković, profesorka istorije, smatra da su ovakva predavanja sjajna prilika za učenici steknu nova znanja o materiji koju izučavaju tokom nastave: „Svake godine nastojimo da u goste dovedemo nekog predavača, kako bi našim učenicima dodatno približili istoriju i kako bi im omogućili da bolje razumeju određena istorijska razdoblja. Pored toga za naše učenike svake godine organizujemo i obilazak antičkog lokaliteta Felix Romuliana – deca na taj način mogu i sama da vide kako su nekada ljudi živeli, ali i na licu mesta vide šta su to terme, šta je atrijum – što su sve termini sa kojima se sureću na nastavi.“

Docent Valentina Cvetković Đorđević, inače rodom iz Zaječara, sa velikim oduševljenjem pristupila je današnjem predavanju, naglašavajući da je za nju čast da u Zaječaru govori o istoriji Rima pred đacima osnovne škole „Hajduk Veljko“:

„Iako predajem Rimsko pravo na pravnim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, moram reći da prenošenje znanja mlađim uzrastima predstavlja veliki izazov, ali ujedno i veliku čast. Rimska istorija traje trinaest vekova, i veoma je zahtevan zadatak taj vremenski period pretočiti u jedan školski čas koji traje 45 minuta. Zato sam za današnje predavanje izdvojila one istorijske događaje za koje smatram da će đacima biti interesantni, da će privući njhovu pažnju i možda ih čak zainteresovati da temeljnije izučavaju ovaj segment ljudske istorije.“

Reklame