Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece za vreme praznika  radiće od 09-17h u prostorijama zdravstvenu zaštitu predškolske dece (prostorije u prizemlju Doma zdravlja)Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva – opšta medicina će raditi: u  Domu zdravlja od 09 do 17h,Ambulanta broj 1  od 09-17h I Ambulanta u naselju Kotlujevac od 09-17h.

  • Za vreme praznika dežurna je Apoteka Lek u centru grada.
  • Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Zaječar neće raditi 1. i 2. maja.
  • Pošta  u centru grada u sredu i četvrtak 1. i 2. maja neće raditi.
  • Prekidi u napajanju  el.energije prijavljuju  se  na broj tel: 425-555 .
  • Javno komunalno –stambeno preduzeće “Zaječar” za Prvomajske praznike 1. i 2. maja za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama. Potrebne brojeve telofona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar”.
  • Zaječar-parking neće raditi 1. i 2. maja
  • Radno vreme Aman marketa 1. maja je od 7.00 do 15 časova.
  • Prodavnica STR “Sanja” u Zaječaru za vreme praznika radiće od 6.00 do 22.00 časa.
  • Biblioteka “Svetozar Marković” Zaječar neće 1. i 2. maja.