Zakonom o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije precizirano je kako se ističe zastava, ali i koje su kazne za odgovorna lica u slučaju kada se istakne oštećena zastava.

 

Na zgradi Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Gamzigradskoj Banji, istaknuta je zastava Republike Srbije.

Zastava u ritama

I dok se na povetarcu vijori ono što je preostalo od zastave, uočavamo brojna oštećenja – koja ukazuju da je zastava u tom žalosnom stanju neko vreme.

Zakonom je predviđeno u kojim prilikama i kako sme da se ističe zastava, a članom 42. predviđena je i kazna ako se istakne oštećena zastava.

Novčanom kaznom od 40.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako istakne zastavu ili grb Republike Srbije koji su oštećeni ili nepodobni za upotrebu (član 6. ovog zakona).

Ipak, čini se da je zakonsamo mrtvo slovo na papiru.

Reklame