Foto: radiomagnum.rs
Reklame

Gradski većnici u Zaječaru su, na danas održanoj sednici, usvojili Odluku o raspodeli sredstava u oblasti sporta za 2018. godinu u iznosu od 71,12 miliona dinara utvrđenu budžetom grada Zaječara.

Ovom odlukom predviđeno je da za posebne godišnje programe od interesa za građane u oblasti sporta u gradu Zaječaru bude izdvojeno 40 miliona dinara, a da za redovne godišnje programe od interesa za građane u oblasti sporta grad ove godine izdvoji 30 miliona dinara.

U okviru redovnih godišnjih programa, od 30 miliona dinara za podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima izdvaja se 25 miliona dinara, a za podršku predškolskom i školskom sportu 5 miliona dinara. Za sprovođenje omladinske politike biće izdvojeno 1,12 milona dinara.

Na današnjoj sednici usvojeno je i Rešenje kojim se određuje visina sredstava za realizaciju programa u oblasti sporta na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu, sačinjeno na osnovu predloga Stručne komisije.

„Na osnovu Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Zaječara kao i Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji grada Zaječara, Komisija je, nakon izvršene kategorizacije sportskih organizacija, pristupila vrednovanjeu podnetih programa. U tom smislu, donete je Odluka da se, u cilju efikasnijeg rada, ocenjivanje vrši glasanjem članova Komisije, kao i Odluka da se jednoj sportskoj organizaciji može odobriti najviše dva programa. Takođe, analizom kriterijuma kojima se vrši vrednovanje podnetih predloga programa, članovi Komisije su utvrdili da dobijene ocene ne iskazuju realno stanje potreba, ali i mogućnosti sportskih organizacije, pa je, s’ tim u vezi, neophodno izvršiti dodatnu kategorizaciju sportskih organizacija, u skladu sa članom 23. stav 6, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru, a u kome se navodi da Komisija prilikom davanja predloga za odobravanje programa mora voditi računa da prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode, odnosno između programa učešća na sportskim takmičnjima prioritet imaju programi koji se odnose na sportska takmičenja višeg ranga“, navodi se u obrazloženju.

Foto: radiomagnum.rs
Foto: radiomagnum.rs

Izvor: Radio Magnum