Reklame


Kod dečijeg igrališta koje je smešteno na „Poljančetu“ iza Zavoda za javno zdravlje sporna je saobraćajna signalizacija.

 

Uz dečije igralište koje se nalazi na „Poljančetu“ iza zaječarskog Zavoda za javno zdravlje  nalazi se Dunavska ulica.

Iako se ne može reći da je to prometna saobraćajnica, činjenica je da tu svakodnevno prolaze vozila, a činjenica je i da se na igralištu okupljaju deca i mladi. Upravo iz ovog razloga potreban je dodatan oprez vozača, ali i adekvatna saobraćajna signalizacija.

Međutim, upravo tu sporan je znak „Stop“. Naime, dok na raskranici gde se krak Negotinske ulice ukršta sa Dunavskom ulicom znaka „Stop“ nema.

Znaka „Stop“ na raskrsnici nema

u Dunavskoj ulici isti znak okrenut je u kontra smeru, tako da ne upozorava vozače koji iz Dunavske skreću u Sremsku da su dužni da se zaustave.

Znak stoji „naopako“

Neadekvatna saobraćajna signalizacija nije novina u Zaječaru. U više navrata „Glas Zaječara“ izveštavao je o sličnim nepravilnostima.

Redakcija će i ovoga puta kontaktirati nadležne, u nadi da će problem biti ubrzo rešen.

 

Reklame