foto: freepik.com
Reklame

Gradski kao i prigradski saobraćaj na teritoriji grada Zaječara još uvek nije besplatan za sve one koji imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara. Najavljeno je da će grad Zaječar iz budžeta finansirati sa 100% gradski i prigradski saobraćaj, po ugledu na Jagodinu kao i Knjaževac, ali iako je Odluka objavljena 15. marta u Službenom listu grada Zaječara, a na sajtu Grada Zaječara postavljena 25. marta, ova Odluka se ne sprovodi, čime je prekršen član 196 Ustava Republike Srbije.

Iako je Odluka o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara objavljena u Službenom listu grada Zaječara, ona se ne sprovodi. Iz GU Zaječar nismo uspeli da dobijemo komentar, već su nam iz kabineta gradonačelnika saopštili da za bliže informacije kontaktiramo gradonačelnika Boška Ničića preko FB profila, a da će zamenica gradonačelnika Marina Milić u ponedeljak sve objasniti.

Manjkavost ove odluke je to što, za razliku od ostalih odluka, Odluka o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara, ne sadrži datum stupanja na snagu, čime je prekršen Ustav Republike Srbije gde je propisani rok za stupanje na snagu opštih akata, 8 dana od dana objavljivanja u službenom listu.

Član 196 Ustava Republike Srbije jasno upućuje na to da opšti akti stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Podsećamo, vrednost ugovora Javnog-privatnog partnerstva, odnosno koncesije između grada Zaječara i autoprevoza „Nikolić prevoz“ d.o.o. Samarinovac iznosi oko 154 miliona dinara na godišnjem nivou.

Na osnovu usvojene odluke iznos subvencije biće maksimalan i iznosiće 100% i grad će iz budžeta kompletno finansirati gradski i prigradski saobraćaj.

Građani na jednom stajalištu u Zaječaru, kažu da prevoz nije besplatan, i da su videli kako ljudi plaćaju karte.

 

Kako nezvanično saznajemo, čeka se izgrada kartica, kako bi se korisnici prevoza identifikovali, da li imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara, što je uslov za korišćenje besplatnog prevoza.