Foto: vodičkrozsrbiju.rs

U periodu od ponedeljka 18.10.2021. god do petka 22.11.2021. god na državnom putu IB reda Paraćin-Zaječar, broj 36, na stacionaži od km 68+700 do km 69+300 L=600m, u tunelu „Strmen“, doći će do izmene režima saobraćaja svakog dana u vremenu od 07.30 h do 16.30 h zbog radova na rekonstrukciji rasvete u tunelu.

Saobraćaj će se u pomenutom periodu odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje, regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom i semaforskom signalizacijom, uz moguće povremene prekide saobraćaja u trajanju od 15-20min.

Reklame