Reklame

Cilj obuka je pružanje mogućnosti osuđenicima da se nakon odsluženja kazne uključe u društvo u potpunosti. Jedino na ovaj način osuđenicima se pruža prilika da počnu život ispočetka.

 

Dok su iza rešetaka maštaju o slobodi, ali kad se dočepaju slobode život u stvarnosti ne izgleda onako kako su ga zamišljali. Kako doći do posla i do novca, neka su od pitanja koja muče bivše osuđenike.

U Okružnom zatvoru u Zaječaru nalazi se oko 140 lica koja su lišena slobode. Od toga je 118 osuđenih lica a ostatak su pritvorenici i prekršajno kažnjena lica. Kako saznajemo od upravnika zatvora Miodraga Mitića, kaznu uglavnom izdržavaju povratnici do jedne godine zatvora.

„Okružni zatvor u Zaječaru je zatvor poluotvorenog tipa, u njemu izdržavaju kaznu lica koja su kažnjena kaznom zatvora do 1 godine. Imamo uglavnom između  140 do 165 osuđenih lica tj. lica lišenih slobode. Tu mislim i na pritvor i na prekršajno kažnjena lica i na osuđena lica. Okružni zatvor u Zaječaru ima tri službe: Službu za obuku i upošljavanje, Službu za obezbeđenje i Službu za opšte poslove. Imamo odsek za tretman sa vaspitačima  i grupu za zdravstvenu zaštitu sa jednim lekarom i dva medicinska tehničara.“

Kako bi smanjili broj povratnika tokom izdržavanja kazne sprovode se razne obuke. Tu spadaju i obuke osuđenika za određena zanimanja.

Pomoć bivšim osuđenicima da po izlasku na slobodu žive od svog rada

Od 2014. godine u zaječarskom zatvoru sprovode se dva programa obuke. Jedan za pekare a drugi iz povrtarstva – za proizvodnju povrća u zaštićenim uslovima.

„Osuđenici najpre dolaze u prijemno odeljenje gde se obavlja opservacija  sa psihološkog pedagoškog, kriminalnog, zdravstvenog i bezbedonosnog aspekta. Tu borave 30 dana i tu se utvrđuje program postupanja prema svakom osuđenom licu, prema njegovim ličnim svojstvima, mogućnostima, kapacitetima i potrebama. Svaki program prema osuđenom licu je individualizovan.

Nakon boravka u prijemnom odeljenju radi se na realizaciji utvrđenog programa i postupanja. U okviru programa utvrđuje se njegovo radno angažovanje.

Rad je samo deo programa postupanja. U okviru toga imamo savremene metode i tehnike sa kojima se radi na realizaciji programa postupanja. Jedan deo tih savremenih metoda su i programi obuke.“, rekla nam je Mirjana Vlahović, šef odseka za tretman.

Nakon završene obuke, koje traju od 3 do 4 meseca, dobijaju se priznati sertifikati. Na njima ne piše gde su ih osuđenici stekli što što im pomaže da lakše nađu posao. Na ovaj način se izbegava moguća stigmatizacija u društvenoj zajednici.

„Glavni cilj je integracija u socijalnu sredinu, pomoć osuđenim licima da više ne vrše krivično delo, da imamo manje povratnika i da se oni kad izađu sa izdržavanja kazne integrišu u socijalnu sredinu u potpunosti.“

Inače, u okviru programa postupanja prema osuđenicima sprovode se i kreativne radionice, edukacije iz oblasti alkoholizma i kontrole besa.

Kako sam ispekao zanat u zatvoru

Obuku iz pekarstva kao dobru priliku za lakše zaposlenje nakon izlaska iz zatvora video je i naš sagovornik. On je osuđenik  poluotvorenog odeljenja koji je želeo da ostane anoniman.

„Interesovanje osuđenih lica je bilo veliko. Imali smo i u prošlosti istovetne kurseve ali nisu imali propratne mašine koje su sada u kuhinji. Svaki osuđenik je imao pravo da se prijavi.“ – rekao je naš sagovornik

„Prijavilo se desetak osuđenika. Znali smo da će kurs trajati nekih tri i po meseca. Znali smo da će da dolaze utorkom i četvrtkom dve profesorke koje će nam držati nastavu.

Imali smo skripte i posle završene svake oblasti radili smo test. Na mašinama u kuhinji imali smo praktični deo, kao u pekari.

Uspešno sam završio obuku i dobio tri sertifikata: za hleb, lisnato testo i burek. Nigde ne piše da sam obuku završio u zatvoru.“ – zaključio je naš sagovornik

Ovaj osuđenik se  nada da će sa ovim sertifikatom kada izađe na slobodu biti konkurentan na tržištu rada i da će lakše pronaći posao.