foto: zajecaronline

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić oglasio se putem društvene mreže fejsbuk da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razmotrilo Preporuku Kriznog štaba za Grad Zaječar (Preporuka broj: 87-182/2020) i da je saglasno da se, u skladu sa ovim preporukama, uvedu sledeće mere za osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Zaječara:

• Mera za osnovne škole:

Prvi ciklus (od 1. do 4. razreda):

U periodu od 24. novembra do 4. decembra 2020. godine nastavlja se neposredni obrazovno-vaspitni rad prema izabranom modelu organizacije nastave u okviru postojećeg operativnog plana rada škole.

Drugi ciklus (od 5. do 8. razreda):
U periodu od 24. novembra do 4. decembra 2020. godine ukupan obrazovno-vaspitni rad ostvarivaće se na daljinu, uz korišćenje odgovarajućih platformi, odnosno sistema za upravljanje učenjem i putem Javnog medijskog servisa Srbije.

• Mera za srednje škole:

U periodu od 24. novembra do 4. decembra 2020. godine ukupan obrazovno-vaspitni rad ostvarivaće se na daljinu, uz korišenje odgovarajućih platformi, odnosno sistema za upravljanje učenjem i putem Javnog medijskog servisa Srbije.

Potrebno je, na nivou škole, dogovoriti efikasne kanale komunikacije sa učenicima radi obaveštavanja o rasporedu časova i o pružanju dodatne podrške u učenju.
Takođe, podsećamo na obavezu škola da, prema navedenim merama, izmene operativni plan rada i da isti treba da dostave na saglasnost nadležnoj školskoj upravi.