Foto: Fira.rs

Usvojenom naredbom precizirane su obaveze zaposlenih povodom rada i u vezi sa radom u radnoj jedinici ovog preduzeća. Zaposlenima se zabranjuje i da putem društvenih mreža ističu, objavljuju ili komentarišu bilo šta vezano za njihov proces rada ili u vezi delanosti preduzeća koja je od opšteg javnog interesa.

 

U Javnom komunalnom stambenom preduzeću „Zaječar“, tačnije u sektoru „Čistoća“ usvojen je set naredbi i mera u cilju kvalitetnijeg izvršavanja zadataka, ali i u cilju napretka preduzeća u celosti.

Usvojena naredba obuhvata set mera vezan za poštovanje radnih obaveza, propisanih mera bezbednosti na radu, kao i odgovornog odnosa zaposlenih prema imovini preduzeća.

Naredbom se, između ostalog, precizira i zabrana iznošenja, objavljivanja i iznošenja komentara putem društvenih mreža o procesu rada u Radnoj jedinici, ali i u vezi delatnosti preduzeća koje je od opšteg javnog interesa.

Deo naredbe, foto: Glas Zaječara

Za nepoštovanje usvojenog seta mera i naredbi predviđene su disciplinske mere o kojima  će, po dostavljenom izveštaju i predlogu, odlučivati direktor javnog preduzeća.