Krajem jula prošle godine počeli su radovi na asfaltiranju deonice puta između Brusnika i Tamniča. Vrednost radova na sanaciji i asfaltiranju je iznosio 19 miliona dinara. U 7 km puta ugrađeno je 2.350 tona asfalta. Oktobra i novembra 2019. godine pisali smo o loše izvedenim radovima i da je asfalt počeo da puca. Ovih dana pukotine su još veće, a pojavile su se nove kod železničke stanice Brusnik.

Pisali smo tada, da će ako se ove pukotine ne saniraju, da će vremenom postati još veće i opasnije za vozače. Osim uzorkovanja asfalta, pukotine nisu sanirane.

Ovih dana primećene su i nove pukotine kod železničke stanice Brusnik.

Ako i one ne budu sanirane u dogledno vreme, na proleće se mogu očekivati veće pukotine, kao na delu puta Brusnik – Tamnič.

Kako izgledaju pukotine o kojima smo pisali OVDE i OVDE.

Podsećamo, da je delegacija gradske uprave u Zaječaru obišla je radove na asfaltiranju puta između Brusnika i Tamniča.