foto: K.M.
Reklame

Imajući u vidu vremenske prilike koje pogoduju nastajanju i širenju požara na otvorenom prostoru, upozoravamo građane da je po čl. 50 Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru.

MUP Republike Srbije preduzima mere i radnje u cilju sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru, a protiv svagog pravnog i fizičkog lica koje postupi suprotno zabrani biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za koji je predviđena novčana kazna.

Kazna je od 300.000 do milion dinara za za pravna lica, dok je za odgovorno lice kazna od 10.000 do 50.000 dinara.

Od 150.000 do 500.000 dinara kazna je za preduzetnika, dok fizičko lice za ovaj prekršaj plaća od 10.000 do 50.000 dinara.

Izazvani požari na otvorenom prostoru kojima je ugrožena imovina većeg obima povlači krivičnu odgovornost po čl. 278 Krivičnog zakonika kojim su predviđene kazne zatvora i novčane kazne za izvršeno ovo krivično delo.