Reklame

Dejan Krstić istakao je danas da grupa građana dr Dejan Krstić izlazi na ove izbore pod rednim brojem 3. On je istakao da su oni prisutni na političkoj sceni već 20 godina i kontinuirano se zalažu za iste principe. „Mora da se zna, jer je to kukavičje jaje, kao loš je Mirković, a dobar je Ničić. Pa ko je doveo Mirkovića na vlast, ko je sa njim radio koncert, ko je učestvovao u svemu tome, ko je kupio televiziju uz pomoć te vlasti. I onda su se posvađali oko novca“.- poručio je Krstić.

Dr Dejan Krstić kazao je danas na pres konferenciji ove grupe građana da na izbore 28. marta za odbornike u Skupštini grada Zaječara, učestvuje i grupa građana, doktor Dejan Krstić, pod brojem 3.

„Sazvali smo ovu konferenciju za štampu da građanima preko medija iznesemo principe za koje se zalažemo i osnove u okviru našeg programa. Naša grupa građana, i ja lično kao njen predstavnik, nosilac njene liste na ovim i prethodnim izborima, prisutni smo na političkoj sceni već 20 godina i kontinuiramo se zalažemo za iste principe. Mnogi od nas, uključujući i mene, duže od toga prisutni u javnom životu. Građanima je dobro poznato naše delovanje i naš minuli rad koji neosporno garantuje da se mi zalažemo upravo za ove principe koje ću izneti i koji garantuje da ideje umemo uspešno da sprovedemo  praksi za opšte dobro. Gde god smo se moji ljudi i ja našli, ili kao grupa građana ili lično, nismo se obrukali i ostavili smo uvek pozitivne utiske. Na izbore izlazimo savesno i smisleno jer mislimo da su se na političkoj sceni i uopšte u većini sfera društvenog života, izgubili i savest i smisao, što je dovelo do sveopšteg društvenog propadanja u svim sferama života“.- kazao je Krstić.

On je kazao da žele da na političkoj sceni i u društvenom životu unesu skroz drugačije principe, i držeći se ovih principa u praksi da unesu mnoge konkretne pozitivne promene.

„Naše društvo karakteriše opšti pad. Možemo reći pad celokupnog društvenog sistema pa i sistema na lokalnom nivou, u čemu je naša lokalna zajednica zbog neodgovornih i nekvalitetih vlasti, ne samo proteklih godina, već i decenija, jedna od ekstremnih. Prethodne vlasti i njihovi pomagači, doveli su grad i naravno njegova sela, celokupnu njegovu teritoriju do propasti koja je očigledna na svakom koraku. Pošto se katastrofalni pad desio u svim oblastima društvenog života, naš program može biti obuhvaćen samo jednom rečenicom, a to je: Naš cilj je sprovođenje racionalne, domaćinske, produktivne politike u svim oblastima društvenog života. Cilj je podizanje celokupnog lokalnog društvenog sistema jer kao što rekoh, on je u potpunosti urušen. Nema oblasti života koja je trenutno zdrava, svuda je potrebna hitna intervencija“.- kazao je on.

Krstić je kazao da će spomenuti glavne oblasti i to ne po prioritetu jer svaku od ovih oblasti smatraju podjednako značajnom i podjednako važnom za funkcionisanje života.

„To su demografija, ipak posebno značajna jer ostajemo bez ljudi, sve drugo je možda i manje važno. Industrija, privatno preduzetništvo, turizam, poljoprivreda, komunalno održavanje i izgradnja, briga o životnom prostoru, kultura, život omladine, sport, život starih, socijalna politika, selo i ruralne sredine, rad javnog sektora, ekologija, zdravstvena zaštita i tako dalje. Za svaku od ovih oblasti imamo mišljenje i niz ideja kako treba da se kreiraju i izgledaju, a to je sasvim drugačije nego ovo danas“.- istakao je on.

Prema njegovim rečima ovaj katastrofalni pad u svim oblastima društvenog života se desio iz više razloga, a jedan od ključnih je sledeći.

„Jedini već skoro neskriveni princip delovanja je lični interes pojedinaca na vlasti, a kategorija opšteg interesa koja podrazumeva domaćinsko delovanje, skoro da više ne postoji i to je već javna stvar. Resursi koji pripadaju svima nama, uključujući i budžet grada, organizacija života svih nas, pali su u ruke pojedinaca, prigrabili su ih pojedinci, jedna manjina koja razmišlja samo o sopstvenom interesu i to je tako već zaista dugi niz godina, kao što rekoh i decenija. Ono što je naše oni faktički pretvaraju u svoje. Ovakav kriterijum prigrabljivanja opštih resursa za svoje lične interese, podrazumeva odabir ljudi za vlast po principu negativnih, moralnih i drugih ljudskih osobina. Mi se zalažemo da grad vode ljudi koji će se rukovoditi opštim interesima i koji će imati domaćinski odnos i biti nosioci pozitivnih, moralnih i drugih osobina. Ovde moram da naglasim sledeće, na nivou države u kojoj vladaju takođe isti principi kao i u našem gradu na lokalnom nivou, stvorena je fama da sfera politike pripada isključivo ljudima niskih moralnih vrednosti, da za bavljenje politikom treba da se bude mangup, neko ko mora biti bezobrazan čovek, nemoralan, spreman na sve, prevarant, a da za politiku nisu pošteni i kvalitetni ljudi. To je naravno greška. Bavljenje politikom znači učešće u kreiranju društvene stvarnosti, i naravno da kreiranje stvarnosti većine treba da pripada odgovornim, moralnim i uopšte kvalitetnim ljudima. Veoma niski moralni nadzori u vladajućim strukturama, doneli su otuđenost vlasti od običnog čoveka. Vlast i njena birokratija su teško dostupni običnom čoveku, osim na 4 godine za izbore kada se od tog običnog čoveka izmamljuje glas uz bezbroj šarenih laži. Zalažemo se da vlast bude u službi običnog čoveka, da sistem bude za većinu, a ne za manjinu, vlast treba da bude na usluzi u vezi sa svim pozitivnim inicijativama građana, u vezi sa njihovim svakodnevnim životom, ona treba da bude solidarna prema građanima, a sada je upravo suprotno“.- kazao je Krstić.

Krstić je kazao i to da negativan odabir ljudi za vlast je doveo do toga da u njoj skoro da nema ljudi od struke, i sada često u vlasti nalazimo potpuno nestručne ljude pokrivene nekvalitetnim ili sumnjivim diplomama.

„Zalažemo se da vlast sprovode obrazovani ljudi sa temeljnim obrazovanjem, stručni ljudi koji su dobri u svojim oblastima i stručno odgovorni. Pomenuti negativni principi formiranja vlasti doveli su do njene, nazvao bih tu pojavu feudalizacija. Jedan čovek na vlasti , naš grad, ono što je naše, uključujući i naš budžet, smatra svojim plenom, feudom i ponaša se kao feudalac. Faktički, politika je postala jedna sfera kretanja lovaca na plen koji su evo u našem gradu našli jedan dobar teren za tako nešto, i to je tako već dosta dugo. U tom smislu možemo govoriti, evo još jednog termina, o feudalnoj bahatosti koja je zaista takva ako gledamo najmanje već dve decenije. Pomenut negativan odabir vlasti, ljudi u vlasti, doveo je do toga da u njoj preovladavaju ljudi niskog kulturnog nivoa. Ne mogu to da kažem kao čovek iz oblasti kulture, ceo život sam posvetio kulturi. Nivo političke i druge komunikacije je katastrofalan. Došlo je u tom smislu do estradizacije vlasti. Ona se promoviše na estradni način, povremeno i učestvuje na estradi. Odatle i nizak nivo estetičnosti u uređenju našeg prostora. To je samo jedan pokazatelj“.- ističe on.

Krstić kaže da se oni zalažu za vlast koja će biti normalna, koja će biti nosilac pozitivnih i kulturnih obrazaca i normalne komunikacije.

„Pomenut nedostatak moralnih kriterijuma, doveo je do toga da se povremeno izlazi iz okvira legalnog i da različitim vlastima u proteklom periodu ne budu strana prožimanja sa svim društvenim zonama, pa i sa kriminalnim i polu kriminalnim zonama. Na to nas upućuje niz afera i sudskih procesa vezanih za ljude iz lokalne vlasti našeg grada. U tom smislu se zalažemo da vlast deluje apsolutno u okviru legalnog jer područje kriminala mora biti daleko od onih koji kreiraju život svih nas. Svim onim iz ugla normalnih ljudi nedopustivim negativnostima, doprineo je izuzetno partokratski sistem u našoj državi, koji je upravo u našoj sredini ostavio ekstremno negativne posledice. Iz svog ličnog iskustva, tvrdim da anomalije u ovom gradu ne bi dostigle ove razmere da u okviru opšte partokratske klime Zaječarcima nisu iz Beogradskih partijskih centrala, a zbog interesa tih centrala, nametani ljudi koje Zaječarci nisu želeli i nisu po meri opšteg interesa Zaječara i Zaječaraca. To je činjeno ili direktnim postavljanjem odnosno usisavanjem u vladajuću strukturu ljudi iz grupacija koji na izborima nisu dobili poverenje građana ili agresivnim pritiskom na glasača na najrazličitije načine, a svedoci smo toga danas u okviru ove izborne kampanja“.- kaže Krstić.

Prema njegovim rečima aktivisti SNS-a ne smeju da pomenu nigde u gradu ime nosioca liste, neomiljenog gradonačenika, već moraju da ga kriju iza imena predsednika svoje partije, Vučića.

„Vladajuće partije nam podmeću da ćemo loše proći ako ne glasamo za vladajuću partiju jer ćemo izgubiti pomoć Republike. Vlast mora biti u gradu pod njima u skladu sa republičkom vlašću. Da li možemo gore od ovoga da prođemo nego što smo do sada prošli pod njihovim okriljem. Mladi ljudi su pobegli, ljudi nam odlaze, a posebno mladi ljudi. Džaba sve ako nema ljudi. Zato poručujem građanima da je sada prilika i svaki izbori su prilika da se oslobodimo i da građani konačno uzmu u svoje ruke kreiranje sopstvenog života. Mi smo grupa građana, nemamo šefove u Beogradu. Lista je napravljena po principu normalnosti i poštenja. Poručujemo građanima da nas ništa ne može pokolebati u principima koje ovde javno iznosimo“.- kaže on.

Krstić je imao i poruku za ostale opozicione partije, da se nakon izbora ne vode ličnim ambicijama i interesima.

„Poručujem ostalim opozicionim partijama da posle izbora se ne povedu ličnim ambicijama i interesima i da ponovo u okviru nekog đavoljeg pakta priđu vlasti koja je nosilac ovih principa, da budu usisani u nju i na taj način produže dalju agoniju ovog grada, nadam se da se to neće dogoditi“.istakao je Krstić.

Krstić je kazao osnovne principe za koje se grupa građana dr Dejan Krstić zalaže i sa kojima oni izlaze na ove lokalne izbore.

„Grupa građana, doktor Dejan Krstić, bori se za zaustavljanje sveopšteg propadanja našeg grada. Za njegov budući napredak i podizanje celokupnog lokalnog društvenog sistema koji je potpuno porušen. U vezi sa tim ona se zalaže, naravno kada je reč o vlasti i vođenju grada za sledeće. Prvo da se vrati savest i smisao. Zalaže se za domaćinski, produktivan i pozitivan odnos u svim sferama društvenog života. Za uvođenje principa opšteg interesa u sprovođenju vlasti i uklanjanje iz političkog života svih onih kojima je prioritet lični interes. Zalažemo se da grad bude u službi običnog čoveka, a ne jedne male interesne grupe i da ne bude vlast otuđena od građana, već da bude uvek u svakom trenutku njima na usluzi. Zalažemo se da grad vode uzorni, moralni, odgovorni, stručni, neukaljani, kulturni, intelektualni ljudi. Jednom rečju, kvalitetni ljudi od stručnog i moralnog integriteta. Zalažemo se da grad vodi kvalitetan tim ljudi. Zalažemo se za uspostavljanje pozitivnih kulturnih obrazaca u gradu i normalne komunikacije u sferi politike i društvenog života. Zalažemo se za dekriminalizaciju vlasti, kao što rekoh, kriminal treba da bude daleko od ove sfere koja određuje naše živote, živote običnih ljudi. Zalažemo se za ukidanje partokratije i njenog pogubnog delovanja na život građana. Zalažemo se za normalnost u svim sferama društvenog života. U svim sferama, dakle i za porodičnost jer smo svi mi na našoj listi porodični ljudi. Porodice su nam ugledne i uzorne, do svih drugih oblasti koje treba učiniti takvim da se ljudi sa teritorije našeg grada u svojoj sredini osećaju srećno, zadovoljno i dostojanstveno. Zalažemo se da se izuzetni ljudski prirodni, kulturni i drugi potencijali koje zaista ovaj kraj ima, konačno stave u službu opšteg dobra i svih nas koji ovde živimo i da naš grad konačno postane lepo i prijatno mesto za život“- poručio je Krstić.

Na naše pitanje na koga tačno misli kada je kazao da su učestvovali u kriminalnim aktivnostima i da imaju sumnjive diplome, Krstić je odgovorio:

„Ja sam prisutan 20 godina na političkoj sceni. To je čitav niz političkih afera i nekih sudskih procesa, tako da sada ne raspolažem konkretnim spiskom, ali mislim da je potpuno jasno o čemu se radi“.

Na naše pitanje da li misli da Srpska napredna stranka zloupotrebljava državne resurse tako što državne firme izvode radove i na taj način vrše funkcionersku kampanju, pošto smo vidimo da su u par dana 3 ministra došla, i da li je to neka zloupotreba od strane vlasti po njemu, Krstić je kazao:

„Dugo sam na političkoj sceni i svedok sam na svojoj koži. Mnogih nekorektnosti i nedopustivih stvari u izbornim kampanjama, a to je samo jedna od njih. Bilo je mnogo i u smislu medija. Opšte je poznato da se u Srbiji, a i ovde konkretno koriste naše pare za promocije nekih političkih grupacija“.

Na naše pitanje da li smatra da je nepozivanje novinara portala Glas Zaječara od strane gradske uprave da prisustvuju kada ministri dolaze, da li je to diskriminacija novinara, Krstić je kazao:

„Ako se mi borimo za normalnost i ako je javna sfera važna, važna infromacija, ne znam zašto bi neko selektivno pozivao novinare ili se bojao pitanja novinara. Ako bi pozivali novinare koji bi postavljali samo pozitivna pitanja, da li je to onda prava informativnost?“

Na novinarsko pitanje da je on u proteklih 10 godina bio deo vlasti, i kako ocenjuje svoj rad kada je bio deo vlasti, Krstić odgovara:

„Ja sam sticajem okolnosti vrlo kratko učestvovao u vlasti tako što sam učestvovao u skidanju određenih struktura, na žalost to su danas iste strukture, u koaliciji sa nekim drugim političkim grupacijama. Do 2008. godine, naša grupacija je osam godina izdržala samostalno pod ovim imenom, samostalno smo izlazili. Međutim, zbog ovih nekorektnosti o kojima smo pričali, teško je bilo da samostalno i finansijski ostvarimo neki veći rezultat na nivou grada. Vi znate da sam ja 13 godina bio predsednik treće mesne zajednice gde smo uspevali apsolutno da uvek na izborima pobeđujemo i da učinimo dosta za građane. Verujem da ćemo i sada da imamo veliku podršku jer oni to nisu zaboravili. Međutim, za taj gradski nivo, za menjanje grada je bilo potrebno da pravimo koalicije sa određenim grupacijama. Jesmo ih pravili. Mnogo toga je bilo dobrog, ali mnogo toga nam je u sećenjima sa gorkim ukusom u ustima. Upravo zbog partokratije. Mi smo se uvek držali opšteg interesa. 2012 godine smo učestvovali u koaliciji koja je takođe bila na potpuno istom kursu. Skidanje neodgovorne gradske vlasti. Pokazaću vam dokument koji meni ide na čast. Srpska napredna stranka, nova Srbija i naša grupa građana. Srpska napredna stranka tek osnovana, mlada stranka. Ta stranka koja je tada bila reakcija na sve ono što je Demokratska stranka izneverila posle 5. Oktobra i kada je narod masovno glasao. Mi smo se toj opoziciji priključili i vođa te stranke tada, je bio Stefan Zankov. On koji je sada i dalje na listi Srpske napredne stranke je napravio ovaj pamflet koji se zvao sabrana nedela Boška Ničića i zašto odmah mora da se ode sa vlasti. Tu se priključila grupa građana Dejan Krstić. Pročitaću vam samo prvu i poslednju rečenicu. Ništa se nije promenilo, poštovani građani, tri godine i 6 meseci, Boško Ničić i njegovi poslušnici nisu radili ništa za vas, građane Zaječara i Zaječarskih sela. Štaviše, svojim katastrofalno lošim odlukama i ponašanjem otežali su vam i onako složene uslove za rad. Posle 10 godina ovo nije još uvek aktuelno, zar se mi ne zalažemo za isto? A poslednja rečenica je: „To neka radi svojim novcem jer mnogo je troška oko Boška“. To je napisao Stefan Zankov. Mi stojimo i dalje oko toga. Mi smo uvek bili na istom kursu od 2001. do danas“.

Krstić je dodao kao odgovor na ovo pitanje i sledeće:

„Ja sam na ovaj način sa ovom grupacijom ušao i bio odbornik opozicioni odbornik koji je vrlo aktivno delovao u skupštini grada Zaječara. U to vreme, 2012. godine posle burnog stanja u skupštini, desila se kriza skupštini. Opet su ponovljeni izbori i na tim drugim izborima, ta druga koalicija je uspela da dođe do vlasti. Međutim opet je iz Beograda nametnut drugi lider, a to je Saša Mirković i on se našao kao lider ovoj koaliciji. Nama je bilo jasno o kom čoveku se radi. Mora da se zna, jer je to kukavičje jaje, kao loš je Mirković, a dobar je Ničić. Pa ko je doveo Mirkovića na vlast, ko je sa njim radio koncert, ko je učestvovao u svemu tome, ko je kupio televiziju uz pomoć te vlasti. I onda su se posvađali oko novca. Meni je bilo otprilike jasno o čemu se radi i kada sam video, odmah posle tri meseca sam napustio vlast. Samo tri meseca sam bio u toj vlasti kao koalicioni partner i to kao pomoćnik gradonačelnika za kulturu, turizam i prekograničnu saradnju. Bilo mi je jasno šta ta nova vlast želi i prvi sam koji je dao ostavku, ostavio duplo veću platu u opštini i vratio se na svoje radno mesto u narodni muzej u Zaječaru“.

Reklame