foto: zajecar.info

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar 11.novembra 2020.god. za Dan primirja u Prvom svetskom ratu- za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

„Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru“.- kaže se u saopštenju.