Reklame

Da su afere uobičajena pojava u korumpiranim sistemima, a korupcija poželjan i prihvatljiv obrazac društvenog ponašanja, poznato je ne samo sociolozima, već i svakom pojedincu iz naroda koji je imao nesreću da živi u takvom okruženju. U moru mnogobrojnih afera kojih smo u međuvremenu postali svedoci, značajno mesto zauzimaju i one afere koje se tiču sticanja visokoškolskih zvanja.

Od kupovine ispita, falsifikovanja diploma, plagiranja doktorskih disertacija, pa sve do vrlo upitnog akreditovanja pojedinih privatnih fakulteta, naš obrazovni sistem urušava se godinama. Posledice toga jesu da se naše visokoškolske ustanove sve slabije kotiraju u svetskim okvirima, ali i da se na izuzetno odgovornim položajima često nalaze nestručni, nekompetentni i neodgovorni kadrovi, kojima je veća preporuka za napredovanje u službi poslušnost, servilnost i članska karta političke partije na vlasti, nego stepen iskazanog znanja, umeća i sposobnosti na radu.

U moru loših vesti, jedan od pozitivnih primera dolazi nam iz Kragujevca, gde je gradska uprava grada odlučila da Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na proveru otpremi više od 600 diploma svojih službenika, funkcionera i nameštenika. O ovoj temi govorilo se i u “Pregledu dana” na televiziji NewsMax Adria, 14.02.2021. godine. Interesantno, u ulozi sagovornika novinara našao se i aktuelnin gradonačelnik našeg grada, Boško Ničić. On je između ostalog izjavio da bi proveru diploma trebali da vrše nadležni državni organi a ne lokalne samouprave, kao i da je i sam, po privatnoj prijavi, bio predmet jedne takve istrage, te da mu je drago da je to urađeno i da je svaka sumnja otklonjena, uprkos činjenici da mu za funkciju koju obavlja diploma nije potrebna.

Da li aktuelni gradonačelnik zaista poseduje diplomu ekonomskog fakulteta, autor ovih redova je zatražio od gradske uprave još daleke 2012. godine, obrativši im se zahtevom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Tadašnja načelnica gradske uprave, Jasmina Gačević Mladenović, odbila je da dostavi traženi dokument. Nakon podnete žalbe, posle gotovo dve godine od inicijalnog zahteva, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao drugostepeni organ u upravnom postupku, doneo je rešenje br. 07-00-2068/2012-03 od 15.04.2014. godine, kojim je naložio Gradskoj upravi Zaječar da podnosiocu dostavi kopiju diplome gradonačelnika, uz obrazloženje da  to što školska sprema nije uslov za izbor i vršenje funkcije gradonačelnika ne znači da tražena informacija ne treba da bude dostupna javnosti, s obzirom da se radi o ličnosti od interesa za javnost imajući prvenstveno u vidu funkciju koju dotični obavlja, te činjenicu da zbog toga javnost ima pravo da zna koje je obrazovanje dotični stekao, odnosno da li je završio ekonomski fakultet. Međutim, umesto kopije diplome, ovlašćeno lice gradske uprave dostavilo je pismeni odgovor br. 0027-2/2014 od 28.04.2014. godine, u kome navodi da je gradonačelniku vraćena dokumentacija, te da sem rešenja o izboru gradonačelnika br. 02-63 od 01.07.2008. godine, te rešenja br. 02-146 od 10.07.2012. godine, ne poseduje informaciju da li je Boško Ničić završio ekonomski fakultet.

Nepoznato je na koje je postupke gradonačelnik mislio kada je govorio o prijavama i istragama o njegovom stručnom zvanju, ali imajući u vidu prethodno izneto, sumnja u posedovanje stručnog zvanja diplomiranog ekonomiste još uvek ničim nije otklonjena, imajući u vidu da javnost ipak nije videla diplomu gradonačelnika. Jedino što gradonačelniku ide u prilog jeste njegov doprinos ekonomskoj misli da kreditno zaduženje nije dug, a nakon čega je došlo do drastičnog smanjenja kreditnih plasmana poslovnih banaka u Evropi i velikih potresa na svetskim berzama. Elem, za razliku od političkih oponenata koji su svojevremeno od gradonačelnika zahtevali da navede makar jednog školskog druga sa studija ekonomije, te naziv diplomskog rada, kao i doživljaje sa apsolventske ekskurzije, autor ovog teksta nije želeo da ide toliko daleko, već da samo javnost bude upoznata sa njegovom diplomom, ukoliko je poseduje, a imajući u vidu gorepomenuto rešenje Poverenika kojim je gradskoj upravi naloženo da diplomu dostavi na uvid. Nadajmo se samo da razlog za nedostavljanje takvog podatka javnosti neće opet biti činjenica da je imenovani ostao bez fotelje gradonačelnika, što je kako se lokalni izbori zakazani za 28. mart bliže, sve izvesnija činjenica.

Kad smo već kod diploma, treba se podsetiti i Danila Katića, gradskog većnika i bliskog saradnika gradonačelnika Ničića, koji se svojevremeno predstavljao kao inženjer elektrotehnike, iako je zapravo završio Višu elektrotehničku školu u Boru. O tome je pisao i portal Istočne vesti dana 12.07.2017. godine.

Kuriozitet za opoziciju, koja je trenutno zaokupirana skupljanjem potpisa podrške za izbore, može biti i činjenica da se kao kandidat za odbornika SNS-a na poziciji br. 16 nalazi jedan diplomirani inženjer saobraćaja. Ništa tu ne bi bilo čudno da zapravo taj isti kandidat na svom fejsbuk profilu, komentarišući stručne i ljudske kvalitete svojih kolega sa izborne liste, nije izneo zanimljiv podatak da ga od diplome inženjera saobraćaja još uvek deli diplomski rad. Izgleda da se do stručnog visokoškolskog zvanja, bez obzira na nedostajući diplomski rad, može doći i samim kandidovanjem na listi SNS-a.

Sve u svemu, kada se radi o političarima, daleko je važnije imati dobre namere od diplome fakulteta, jer bez dobrih namera ni diploma ne znači puno.

Za početak, pojedinci koji participiraju u našem političkom životu bi trebali da prestanu sa lošim navikama da se izdaju da su ono što nisu, makar to bila i akademska zvanja koja ne poseduju.

Autor: Predrag Stanković, diplomirani pravnik