Reklame

Evropski dan urgentne medicine, 27. maj biće obeležen i u Zaječaru. Tim povodom u novim prostorijama Crvenog krsta biće organizovana konferencija za medije, na kojoj će se, između ostalog, govoriti o značaju postojanja te službe.

Zvaničnim obeležavanjem ovog dana, medicinsko osoblje koje radi u odeljenjima urgentne medicine, želi da ujedini celokupnu javnost i ljude koji su ključni u odlučivanju i razmišljanju o urgentnoj medicini, formirajući pravce njenog razvoja.

Takođe, još jedan od ciljeva obeležavanja Dana urgentne medicine je objasniti da je zbrinjavanje u urgentnim situacijama mnogo kvalitetnije kada tim ima kompetentne specijaliste urgentne medicine i medicinske sestre koje su edukovane za zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata kao i sve pridružene činioce koji učestvuju u organizovanom sistemu posvećenom urgentnom zbrinjavanju.

27. maj je uveden kao Dan Urgentne medicine i promoviše se od strane Evropskog udruženja za urgentnu medicinu-EuSEM čiji smo ponosni članovi i time i predstavnici urgentne medicine u Srbiji.

„Zvaničnim obeležavanjem 27. maja želimo da ujedinimo celokupnu javnost i ljude koji su ključni u odlučivanju i razmišljanju o urgentnoj medicini, formirajući pravce njenog razvoja. Mi verujemo da je neophodno razviti svest o potrebi napredovanja, promeni organizacije sistema urgentnih medicinskih službi, sa ciljem da se smanji smrtnost i negativne zdravstvene posledice posle bilo kakvog urgentnog medicinskog stanja ili događaja. Našim aktivnostima podstičemo građane, pacijente, zdravstvene profesionalce i institucije da govore o Urgentnoj medicini i da stvaraju projekte za godine koje su pred nama“.

Najjači glas mora biti baš u sredinama gde postoji najveća potreba za poboljšanjem u oblasti specijalizacije iz Urgentne medicine, organizacije sistema hitnih službi i gde postoji potreba za standardizacijom procedura.

MOTO DANA URGENTNE MEDICINE – MI SMO UVEK TU ZA VAS je opravdan i dokazan naročito u vemenu pandemije

Cilj je objasniti da je zbrinjavanje u urgentnim situacijama mnogo kvalitetnije kada imamo kompetentne profesionalce, lekare – specijaliste urgentne medicine i medicinske sestre koje su edukovane za zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata kao i sve pridružene strukture i činioce koji učestvuju u organizovanom sistemu posvećenom urgentnom zbrinjavanju.

Pokazati celokupnom  društvu kao i političkim činiocima u procesu odlučivanja da će ovakva organizacija biti korisna u cilju smanjenja stepena oboljevanja, smrtnosti ali pokazati i značajne uštede u ekonomskom smislu.