foto: zajecar.info

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“ u vreme praznovanja Dana državnosti 15. 16. i 17. februara, za korisnike svojih usluga, organizovalo je dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji i uslugama grejanja u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“.