Na osnovu zahteva JKP „Vodovod“ u Zaječaru, stručna služba ZZJZ „Timok“ Zaječar, je dana 6. septembra, izvršila uzorkovanje vode za piće, shodno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, na 10 mernih mesta u mreži u Zaječaru, kaže se u saopštenju ZZJZ „Timok“ Zaječar.

Prema njihovim rečima, na osnovu preliminarnih rezultata fizičko-hemijskih i hemijskih parametara analiziranih uzoraka vode za piće utvrđeno je da je 9 uzoraka usaglašeno sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, osim uzoraka: česma u prodavnici „Zvezda“ u ulici Miloša Obilića gde su utvrđene povećane vrednosti za mutnoću od 1.84 NTU (max 1NTU) i povećana koncentracija mangana od 0.058 mg/l (MDK 0.05 mg/l).

Mikrobiološke analize su u toku.

U svim uzorcima je izmerena koncentracija rezidualnog hlora u opsegu od 0.1 do 0.5 mg/l.

„Na osnovu svega može se zaključiti da se voda može koristiti za piće kao i za pripremu hrane, uz dodatno ispiranje mreže, i ispuštanja vode iz sistema u delu naselja gde je utvrđena neispravnost. Nakon toga izvršiti ponovnu kontrolu vode na osnovni pregled. Konačni zaključak će biti dat po završetku mikrobioloških analiza“ističu iz ZZJZ „Timok“ u Zaječaru.

Ukoliko se primeti ponovno zamućenje obavestiti potrošače da se voda ne koristi za piće i prišremanje hrane, a o svemu obaveštavati ZZJZ „Timok“ u Zaječaru, stoji u saopštenju.