U Ulici „Nikole Pešića“ u samom centru grada svakodnevno dolazi do kršenja saobraćajnih propisa. Danas je objektiv naše kamere zabeležio da je i pored znaka zabrane parkiranja i zaustavljanja, policijsko vozilo napravilo prekršaj.

Svakodnevno su građani svedoci gužve koja nastaje u ulici Nikole Pašića u potesu od kružnog toka do PU Zaječar. Ulica je nakon rekonstrukcije sužena, dok mali broj vozača bicikla, koristi stazu, namenjenu njima.

Danas smo uslikali vozilo policije koje je bilo parkirano i na ulici i na trotoaru, i to na mestu gde jasno stoji znak, zabrana parkiranja i zaustavljanja. Da ne bude zabune, policija može da zaustavi automobil, kada je u toku neka akcija, ili zadatak, u ovom slučaju jedan od policajaca je sedeo u automobilu, dok je drugi uredno čekao red za bankomat.

Samim tim što su zaustavili svoj automobil privremeno, doveli su u opasnost i vozače, a i pešake.

Postavlja se pitanje, da li pravila saobraćaja samo važe za obične smrtnike, ili su i za ne poštovanje saobraćajnih propisa i znakova, podložni kažnjavanju i organi reda, koji ta pravila i zakone treba da sprovode, a ne da ih krše.

Evo šta kaže zakon:

“Vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima na određenim mestima zabranjeno je parkiranje i (zaustavljanje) vozila, što znači da na tim mestima ne mora, a najčešće i ne postoji znak zabrane parkiranja i (zaustavljanja). Npr. parkiranje na trotoaru, osim ukoliko postoji znak koji ukazuje na mogućnost parkiranja”, navodi se u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.