foto: Saša Stojčić

Kompanija Zidjin koper (Zijin CopperSerbia) saopštila je danas da je predlog novog kolektivnog ugovora, koji su sindikati ocenili kao nepovoljan po radnike, u svemu u skladu sa zakonodovastvom Srbije, a njegov cilj je, kako je istaknuto, eliminisanje mogućnosti sticanja iste zarade radnika, bez obzira na radni učinak čime se nanosi šteta toj kompaniji i onemogućava dalji razvoj.

U saopštenju madžmenta kompanije je istaknuto da novi kolektivni ugovor nije pretnja, već „šansa za zaposlene da svojim zalaganjem poboljšaju materijalni položaj sebe i svoje porodice“.

„U pregovorima za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora, poslovodstvo kompanije je upoznalo sindikate sa namerom da se u narednom periodu uvedu raznovrsne stimulacije, kao i brojni bonusi koji će odgovornim radnicima povećati zarade, ali izgleda da to ne odgovara sindikatima. Kompanija može u narednim godinama i decenijama nastaviti sa uspešnim poslovanjem samo ako se odvoji rad od nerada i garantuje više zarade odgovornima i onima koji daju veći doprinos”, saopštio je Zidjin.

Kineska kompanija podseća i da je prosečna zarada u Zidjinu 97.824 dinara što je 53,9 odsto više od prosečne plate u Srbiji.

„U prethodne dve godine zaposlili smo oko 1.500 ljudi iz Bora i Majdanpeka, a oko milijardu dolara je uloženo u otplatu istorijskih dugova kompanije, poboljšanju bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine, povećanje proizvodnje i tehničku obnovu“, navali su u Zidjinu.

Sindikati tog preduzeća ocenili su predloženi kolektivni ugovor kao nepovoljan po radnike i zatražili pomoć države u pregovorima sa kineskom kompanijom.

Sindikati su upozorili da se novim predlogom kolektivnog ugovora predvidja smanjenje iznosa za topli obrok, smenski rad, regres, minuli rad, iznos za solidarnu pomoć nakon smrtnog slučaja člana porodice, za rodjenje deteta, uskraćivanje jubilarne nagrade i uslova rada sindikatima.

Izvor: Beta

Reklame