Zelena patrola je visoko mobilna ekipa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine.

U ovoj epizodi ekipa „Zelene patrole“ bavi se pitanjem rukovanja opasnim otpadom! Da li smo svesni opasnosti koja nas vreba?

Putem maila zelenapatrola@hotmail.com možete ukazati na ekološki problem u vašoj sredini.