Foto: fmz.edu.rs

Zdravstveni savet Srbije je u aprilskom roku 2018. godine akreditovao Fakultet za menadžment, za obavljanje edukacije iz Zdravstvenog menadžmenta, odlukom broj: 153-02-3942/2017-01, evidencioni broj A-1-1281/18. Edukacija je akreditovana kao NACIONALNI KURS I KATEGORIJE ZA LEKARE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE.

Pozitivno mišljenje o edukaciji prethodno je dobijeno od: FARMACUTSKE KOMORE, KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I MEDECINSKIH TEHNIČARA, STOMATOLOŠKE KOMORE i KOMORE BIOHEMIČARA.

Akreditovanim programom polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivaće se bodovi: 12 bodova za predavače i 6 bodova za učešće.

Više informacija na: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/