Foto: fira.rs
Reklame

Zdravstveni centar Zaječar dobio je, preko Ministarstva zdravlja i donacija, nekoliko novih aparata, koji su stavljeni u funkciju u Službi za patologiju i biohemijsku laboratoriju, a vešeraj je dobio novu mašinu za pranje i peglanje veša.

Služba za patologiju Zdravstvenog centra u Zaječaru dobila je tkivni procesor, laboratorija je dobila dva nova aparata za biohemijsku i hemijsku analizu, a vešeraj mašine za pranje i peglanje veša.

Patolog dr Davor Mladenović istakao je značaj tkivnog procesora.

Davor Mladenović, patolog ZC Zaječar.

“Tkivni procesor u Službi patologije je vrednosti od 30 hiljada evra, a aparat će poboljšati rad ove službe”, rekao je dr Davor Mladenović, patolog ZC Zaječar.

O značaju novih aparata govorila je i Dušica Stevanović, specijalista medicinske biohemije.

Dušica Stevanović, specijalista medicinske biohemije.

“U laboratoriji Zdravstvenog centra u Zaječaru dnevno se urade preko 400 krvnih slika. Novi aparati od velikog značaja za ovo odeljenje“. poručila je Dušica Stevanović, specijalista medicinske biohemije.

Aparati i mašine stavljeni su funkciju i prema rečima nadležnih u ovim službama, sada je kvalitet rada znatno bolji.