Foto: Dejan Antonijević

Radovi na uređenju zapadnog bedema arheološkog lokaliteta „Feliks Romulijana“ danas su završeni.

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ uredili su prostor zapadnog bedema arheološkog lokaliteta „Feliks Romulijana“, nakon čega je taj deo lokaliteta dobio lepši izgled.

U okviru akcije, pet kula je potpuno očišćeno od niskog i visokog rastinja, pa je sve spremno za početak još jedne sezone na tom arheološkom lokalitetu, koja zvanično počinje 1. aprila.

Izvor: Timok održavanje

Reklame