Foto: Glas Zaječara Zoran Pašalić

Kako je navedeno u saopšenju, u postupku kontrole pravilnosti i zakonitosti rada nadležnih organa pokrenutom po pritužbi hraniteljke deteta sa smetnjama u razvoju, Zaštitnik građana je utvrdio da organi grada Zaječara ni prošle ni prvih meseci ove godine nisu uspostavili uslugu ličnog pratioca za svu deci sa smetnjama u razvoju u tom gradu.

Takođe je utvrdio i da je Gradska uprava grada Zaječara načinila propust u radu na štetu prava deteta sa smetnjama u razvoju na dodatnu pomoć i podršku u obrazovanju tako što mu nije obezbedila uslugu ličnog pratioca i pored mišljenja Interresorne komisije tog grada.

Gradska uprava Zaječara je u izjašnjenju Zaštitniku građana navela da je izbijanje pandemije izazvane koronom otežalo proceduru stvaranja preduslova za pružanje usluge lični pratilac deteta, da je stvorilo druge prioritete u radu i da se prema mišljenju relevantnih faktora tog grada ne preporučuje uvođenje nove usluge u trenutku dok je javno zdravlje ugroženo.

Zaštitnik građana je istakao da postojeća epidemija ne sme biti izgovor za ne preduzimanje radnji za obezbeđivanje podrške u obrazovanju detetu sa smetnjama u razvoju jer se prava deteta ne mogu ograničavati, kao i zbog toga što je reč o najranjivijoj i najosetljivijoj kategoriji koju neblagovremeno postupanje i štetne posledice pogađaju teže nego ostale.

Izvor: Danas

Reklame