Foto: Glas Zaječara Zoran Pašalić

Zaštitnik građana je povodom informacija u medijima da je u privatnom domu za smeštaj odraslih i starijih u Negotinu koji nema licencu za rad jedan korisnik izvršio samoubistvo, od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zatražio informacije o ovom slučaju.

Zaštitnik građana traži od nadležnog ministarstva da ga u roku od 15 dana obavesti o svim činjenicama ovog slučaja, i aktivnostima koje je eventualno preduzimalo u prethodnom periodu, a posebno da li je tačno da ovaj privatni dom nema licencu za domski smeštaj starih lica već da je registrovan kao preduzetnik koji se bavi pružanjem usluga ostalog smeštaja.

Resorno ministarstvo treba da obavesti Zaštitnika građana i da li je kontrolisalo rad ovog doma u Negotinu u prethodnom periodu u pogledu bezbednosti korisnika njegovih usluga i uslova smeštaja i kakvi su bili rezultati tih kontrola, kao i da li će u ovom slučaju izvršiti kontrolu rada doma.

Reklame