FOTO: JKP "Timok održavanje"

Sanacija i zamena dotrajale ulične rasvete u seoskim mesnim zajednicama na području grada Zaječara, najavljivana 18. marta u Selačkoj, Vratarnici, Vrbici i Malom Izvoru, za sada je sanirana i zamenjena samo u dva sela i to u Vratarnici i Vrbici. U Selačkoj i Malom Izvoru zbog radova koje je Elektrodistribucija morala da obavi u tim zaječarskim selima, planirana sanacija i zamena nije urađena, saopštavaju iz JP „Timok održavanje“.

Radovi na zameni dotrajale ulične rasvete u selima na području grada Zaječara, počeli su ove nedelje. Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ uličnu rasvetu su najpre zamenili u Vrbici, a nakon toga, radovi su nastavljeni i u Vratarnici, gde sijalice nisu zamenjene više od 6 godina.

Prema rečima Vice Lalića, v.d. direktora JKP „Timok održavanje“, planom i programom rada tog preduzeća, ove nedelje je bila predviđena zamene rasvete u Vrbici, Selačkoj, Vratarnici i Malom Izvoru. Međutim, zbog radova koje je Elektrodistribucija morala da obavi u tim zaječarskim selima, rasveta je zamenjena samo u dva zaječarska sela.

OTO: JKP „Timok održavanje“

„Počeli smo sa zamenom ulične rasvete u zaječarskim selima u kojima „Timok održavanje“ prethodne godine taj posao nije uspeo da uradi. Kompletna rasveta je ove nedelje zamenjena u Vrbici, i u Vratarnici. Kada govorimo o javnoj rasveti u selima na području Zaječara, mogu da kažem da je situacija loša, jer je uglavnom ta rasveta, ne u tako zavidnom stanju. Mi smo planirali da ove nedelje osim Vratarnice i Vrbice, završimo radove i u Selačkoj i Malom Izvoru. Međutim, zbog radova koje u tim selima izvodi Elektrodistribcija, bili smo onemogućeni da taj deo posla završimo, tako da ćemo radove u ta dva sela završiti naredne nedelje, a zatim se usredsrediti i na ostala sela gde rasveta nije zamenjena. To su Lasovo, Lenovac, Leskovac i ostala sela u tom delu“, kazao je Lalić.

Osim ovih radova, radnici JKP „Timok održavanje“ rade i na uređenju zelenih površina u gradu, a polako se, prema rečima nadležnih u tom preduzeću, priprema i prolećna sadnja cveća.

Jkp „Timok Održavanje“ objavilo je javni poziv za ovogodišnju nabavku sezonskog rasada i ruža.

Javnom nabavkom predviđeno je da u 2019. za nabavku sezonskog rasada bude izdvojeno do 2.500.000 dinara, dok je za nabavku ruža predviđeno izdvajanje u visini do 100.000 dinara.

Podsećamo da je prošle godine za „ocvetnjavanje“ grada utrošeno je 3.100.160 dinara!

Reklame