Protiv portala „Glas Zaječara“ Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić podneo je žalbu Savetu za štampu zbog tekstova objavljenih na našem portalu 7. marta 2018. godine, o čemu nas je Savet za štampu obavestio uredno 9. marta 2018. godine.

Odgovor na podnetu Žalbu dostavili smo uredno, obrazlažući naše namere i razloge za objavljivanje ovih tekstova.

Naše kritičko osvrtanje na rad gradonačelnika, kao i njegovih saradnika ni u kom trenutnku nije bilo lične prirode – naši izneti stavovi vezani su samo za posledice koje proističu iz obavljanja određenih poslova javne prirode.

U našem odgovoru na žalbu ovo smo detaljno i pojasnili.

Foto: Printscreen

Kako bi potkrepili našu tvrdnju o tome da je iznošenje  javno izošenje kritičkog mišljenja praksa, dostavili smo printscreenove objava, javnog karaktera, a ovo je samo jedan deo, koji izdvajamo:

Poštujući pravo druge strane, da javno iskaže svoje mišljenje, da iznese svoj stav, mi smo kao vid rešenja ponudili Gradu Zaječaru, odnosno gospodinu Bošku Ničiću, da sačini demanti, kako bi isti objavili na našem portalu:

Foto: Printscreen – Odgovor na žalbu

Naša ponuda prihvaćena od strane Grada Zaječara, o čemu nas je uredno obavestio Savet za štampu 29. marta 2018. godine. Obavešteni smo da će demanti biti u najkraćem roku dostavljen našoj redakciji.

Od tog dana u više navrata smo insistirali da nam se demanti dostavi, i kontaktirali Savet za štampu kako bi posredovao u dostavi demantija.

Imajući u vidu činjenicu da nam do 18. maja 2018. godine nije stigao nikakav dokument, kontaktirali smo Savet za štampu i obavestili da nam demanti nije dostavljen, kako ne bi došli u situaciju da budemo optuženi da demanti nismo hteli da objavimo – što nikako nije slučaj.

Imajući u vidu da je od 29. marta do danas proteklo više od mesec dana, Savet za štampu obavestio nas je da je žalba Grada Zaječara protiv portala Glas Zaječara povučena iz procedure, zbog isteka rokova koji su stavljeni na raspolaganje strani koja je uložila žalbu da da odgovor u vidu demantija.

Ovim putem naglašavamo da će „Glas Zaječara“ objaviti demanti, i pored isteka roka, iz poštovanja prema Savetu za štampu, prema novinarskoj profesiji i svim vršiocima javnih funkcija, ukoliko u bilo kom trenutku demanti bude dostavljen redakciji.