Naredba koju je doneo Štab za vanredne situacije, da se pored zatvaranja pijace, naređuje JKP „Higijeni“ da ukloni tеzgе sa divljе buvljе pijacе prеko puta starе autobuskе stanicе, uznemirila je zakupce istih. Zakupci su uplašeni zbog naredbe uklanjanja tezgi, i pitaju se gde će prodavati robu kada se vanredno stanje završi. Boško Ničić kaže da niko nikome neće onemogućavati rad i zaradu. Naprotiv, kao grad i GU, oni podstiču preduzetništvo.

Na 6. sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara naređeno je zatvaranjе svih pijaca na tеritoriji grada Zajеčara za vrеmе trajanja vanrеdnog stanja, a snadbеvanjе građana voćеm i povrćеm obavljaćе sе prеko maloprodajnih objеkata i piljara.

Takođe, naloženo je JKP „Higijеni“ Zajеčar da fizičkim barijеrama i trakama onеmogućе bilo kakav pristup pijacama tе da u najkraćеm mogućеm roku uklonе tеzgе sa divljе buvljе pijacе prеko puta starе autobuskе stanicе.

Građani, zakupci tezga na buvljoj pijaci istakli su za portal Glas zaječara da se ne protive odluci da se pijaca zatvori, ali se boje odluke, da se njihove tezge uklone. Pitaju se, pošto imaju registrovane firme, gde će nakon ukidanja vanrednog stanja prodavati, kao i šta je potrebno sada raditi? Gasiti firme ili ne.

Sonja Nedeljković, kaže da ima prijavljenu firmu, i godinama prodaje na buvljoj pijaci. Strahuje da će nakon uklanjanja tezgi ostati bez posla.

„Svima nama je drag život. Poštovaćemo sve odluke. Dobili smo naređenje da ispraznimo tezge. Mi ćemo to uraditi, ali nam niko od nadležnih ne garantuje šta će se desiti dalje. Naše tezge se uklanjaju, i šta će biti sa nama“ pita se Sonja.

Sonja apeluje na gradonačelnika da im objasni šta se sada dešava sa buvljom pijacom. Šta da rade sa firmama i kako dalje.

„Mi za ovo plaćamo porez. Da li će da obustave naplatu poreza? Da li da se odjavimo? Mi smo zbunjeni i ne znamo šta da radimo“.ističe ona.

Kako Sonja kaže, nije problem što se pijaca zatvara, oni su svesni da je velika nesreća pogodila našu zemlju kao i ceo svet, ali problem je što mora da uklone danas robu, a mnogi od njih žive u malim stanovima i nemaju gde da je smeste.

Sonja ističe da za njih stotinak koji rade na buvljoj pijaci to je jedini izvor prihoda, i ne znaju kako će dalje.

„Svi smo mi za to da ostanemo kući. Da se sačuvaju životi, ali mi se plašimo da posle ukidanja vanrednog stanja, ostanemo na ulicu. Nama pomeraju tezge, mi ostajemo bez lokacije gde možemo prodavati našu robu. Zašto neko ne dođe i kaže nam da ostanemo kući i da tezge neće niko dirati, a ovako šta da radimo“-ističe Sonja.

U prepodnevnim satima direktor JKP „Higijene“ obišao je buvlju pijacu i kazao je da se roba mora ukloniti , a za dalje videće šta će se dešavati.

Još jedan od vlasnika tezge, Saška, govorila je u ime svoga očuha, koji je stariji od 65 godina, i ne sme da izlazi zbog zabrane kretanja.

„Moj očuh je star čovek.Trenutno je bolestan i ne može da dođe da prazni tezge. Tražili smo da nam razjasne da li je sada vreme da se uklanjaju tezge, u vreme vanredne situacije. Zašto nisu mogli da sačekaju, nego nas sada maltretiraju“ upitala je Saška.

Jocić Radiša, čija žena ima registrovanu firmu na buvljoj pijaci kaže da se od ovog posla izdržava cela porodica.

„Pozvali su nas da ispraznimo tezge. Mi ne radimo već nekoliko dana. Nije mi jasno kome tezge sada smetaju. Brine me i to što će sada ukloniti tezge i više nećemo moći da prodajemo svoju robu“istakao je Radiša Jocić.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić istakao je za portal Glas Zaječara da ne postoji nijedan razlog za njihovo, bilo kakvo “strahovanje” šta će biti posle.

„Grad će, nakon ukidanja vanrednog stanja, shodno usvojenim planovima, i na predlog urbanista, odrediti lokaciju i propisati izgled i minimum uslova za postavljanje ovakvih objekata“.kazao je Ničić.

Prema rečima Ničića trenutna lokacija je, bez vanrednog stanja, bila neadekvatna i suprotna urbanističkim planovima te bi i bez ikakvog vanrednog stanja tezge bile izmeštene.

„Higijenski uslovi i izgled sadašnje lokacije i samih objekata (tezgi u vlasništvu JKP u stečaju “Kraljevica”) predstavljaju izuzetnu opasnost u vreme epidemije. Zakupci moraju robu ukloniti iz istih ionako, zato što će se MORATI, izvršiti dezinfekcija istih vrlo agresivnim zaštitnim sredstvima koja mogu oštetiti robu“. kazao je on.

Ničić ističe i to da budući izdavalac prostora i objekata (tezgi), bilo to JKP “Higijena” ili neko drugi, moraće da obezbedi kvalitetnije uslove i po pitanju higijene i po pitanju izgleda.

Gradonačelnik kaže da ukoliko lica starija od 65 godina imaju tezge u zakupu, što će morati da dokažu nekim dokumentom, obezbediće se da pojedinačno, kada svi ostali uklone, i oni uklone svoju robu iz tezgi koje će biti vraćene vlasniku.

„Nejasno je uopšte kako su isti, znajući za zabranu kretanja starijih od 65 god. i to dan ranije, tu robu ostavili na (ili u) tezgama (?)“.-pita se Ničić.

„Nezadovoljstvo koje trenutno, neki od njih iskazuju, samo je jedan deo priče ali moram reći da postoji još veće nezadovoljstvo građana koji brinu o zdravlju i bezbednosti celokupne populacije grada ukoliko bi, u ovim uslovima, kao do sada, oni nastavili rad“.dodaje on.

Boško Ničić je istako i da niko nikome neće onemogućavati rad i zaradu. Naprotiv, kao grad i GU, oni podstiču preduzetništvo vodeći računa da i ti preduzetnici poštuju, bar minimum, uslova i pravila koje grad propisuje.

„Na građanima, i vama koji predstavljate javnost, je da ocenite da li je do sada to bilo baš tako kada je ova “pijaca” u pitanju“.-pita se Ničić.

Gradonačelnik je kazao da je odgovor jasan, i da svi dosadašnji zakupci moraju odmah ukloniti robu ako je imaju u svojim tezgama, a ako to ne učine iste će JKP “Higijena” MORATI, shodno naredbi ŠVS, da ukloni zajedno sa robom i preda vlasniku tezgi (“Kraljevica” u stečaju).

On je kazao i to da će Policijska uprava Zaječar, u vreme vanrednog stanja, izvršiti asistenciju u slučaju da neko od zakupaca misli da ovu naredbu ŠVS ignoriše ili je ne izvrši.

„Naravno, za one koji robu, iako su obavešteni, ne uklone niko neće odgovarati za nastalu štetu“.zaključio je gradonačelnik Boško Ničić.

Zakupci na buvljoj pijaci, polako su uklanjali svoju robu, nadajući se da će kada ovo „vanredno stanje“ prođe, moći opet na ovom, ili nekom lepšem mestu, da prodaju svoju robu, i svojim porodicama omoguće da zarade za život.