Reklame

Za ponedeljak 16. marta zakazana je 36. sednica Skupštine grada Zaječara. 

36. sednica Skupštine grada Zaječara zakazana je za ponedeljak 16. mart sa početkom u 10 časova.

Pred odbornicima će se naći Pretres Predloga Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za 2020. godinu, Pretres Predloga Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Zaječar, Pretres Predloga Odluke o dopuni Odluke o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije „Halovo 2“.

Odbornici će razmatrati i Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu, Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima, Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, Pretres Predloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar, Pretres Predloga Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima.

Na dnevnom redu biće i Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o reprogramu Javnog komunalnog preduzeća“Vodovod“ Zaječar, Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2020. godinu, Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Plana i programa poslovanja Javno komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu.

Pred odbornicima će se naći i Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zaječarparking“ za 2020. godinu, Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021. – 2027., Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2020. godinu.

Na dnevnom redubiće i Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar;

Šta će još odlučivati odbornici pogledajte na linku OVDE.

 

 

Reklame