Fondacija Iskorak: Zajedničkom akcijom opremljen kabinet
Reklame

Danas je u prostorijama ŠOSO ‘’Jelena Majstorović’’ predstavljena zajednička akcija ove škole i Fondacije Iskorak u kojoj su prikupljena sredstva za opremanje Montesori kabineta.


Sredstva su prikupljena u okviru akcije ‘’Odeća za sve’’ koju sprovodi Fondacija Iskorak, a na nacionalnom nivou realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku kompanije Inditex, čiji je cilj pomoć socijalno ugroženom stanovništvu.

Naime, odeću sa felerom popravljali su učenici smera – Tekstilstvo i kožarstvo škole ‘’Jelena Majstorović’’, nakon čega je bio organizovan humanitarni bazar.

Od novca koji je prikupljen prodajom odeće na ovom bazaru, kupljena su neophodna didatkička pomagala i Montesori materijal u cilju obezbeđivanja boljih uslova za rad škole, kao i kvalitetnijeg izvođenja vaspitno-obrazovnog procesa.


U mnoštvu metoda koje se primenjuju u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, Montesori metod se pokazao kao efikasan u smislu podrške da svako dete napreduje i uči sopstvenim tempom.

Ovi materijali predstavljaju veoma važan uslov za pravilan psiho-fizički razvoj svakog deteta.
Ukupna vrednost ove donacije iznosi 300.000,00 dinara.

Reklame