U okviru svojih programa “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”, Zaječarska inicijativa je raspisala nove konkurse namenjene đačkim parlamentima širom Timočke krajine. Kroz ove programe svi učenici će dobiti mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje, na način prilagođen njima samima i kroz aktivnosti koje će biti u prilici da sami osmisle. 

Program “Mladi u pokretu” do sada je podržao preko 80 projekata koji su motivisali mlade i pomogli im da se angažuju u svojim školama i lokalnim zajednicama, i da se kroz angažman bliže upoznaju sa pojmovima poput demokratije, aktivizma, ljudskih prava i dr.

“Školski izbori” su program koji je već uspešno testiran u Zaječaru, što je bio podsticaj da se on unapredi i proširi. Učenici su tada prošli kroz čitavu kampanju kroz koju prolaze i političari pre i tokom izbora. Bili su u prilici da prikupe potpise za svoju kandidaturu, da planiraju i realizuju kampanju u školi, učestvuju u javnim debatama, i na zabavan i kreativan način upoznaju sa demokratskim procesima i institucijama, i ohrabre za dalje učešće u društvenom i političkom  životu.

U okviru programa „Mladi u pokretu“, parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 800 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti, dok će za svoje kampanje kandidati na školskim izborima imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje.

Konkursi su raspisani 1. novembra, a krajnji rok za prijavljivanje za učešće u ovim programima je 02. decembra 2019. godine. Sve informacije, kao i konkursni materijali dostupni su na stranici www.ziman.rs.

Reklame