Zaječarce koji su se prošlog petka okupili na kružnim tokovima u Zaječaru, u centru i kod Doma  zdravlja, očekuju kazne za učinjeni saobraćajni prekršaj.

Naš čitalac ( ime poznato redakciji ) dostavio nam je na uvid prekršajni nalog kojim mu je izrečena kazna u iznosu od 5000 dinara zbog učinjenog saobraćajnog prekršaja. Kako se u prekršajnom nalogu navodi on je dana 8.6.2018. načinio saobraćajni prekršaj tako što je u kružnom toku parkirao svoje vozilo.

Imajući u vidu da će se u Zaječaru, kako nezvanično saznajemo, u petak će se održati masovni protest nezadovoljnih građana Zaječara, na za sada nepoznatoj lokaciji.

Da li su kazne dostavljene kako bi se osujetio ovaj protest, i da li će izricanje kazni izazvati još veći revolt, ili će zastrašiti nezadovoljne građane, ostaje da se vidi. Ono što je izvesno jeste činjenica da će izrečene kazne još više otanjiti i onako tanke budžete građana Zaječara koji su krivi što su se odvažili da iskažu svoje neslaganje sa aktuelnim cenama goriva.

Reklame