Foto: Fira.rs

Na  sednici Gradskog veća  razmatran je i predlog  zaključka  o usvajanju Lokalnog akcionog plana  zapošljavanja grada Zaječara  za ovu godinu.

„Nacionalna strategija  zapošljavanja koju je Vlada Republike Srbije donela kao jednu od mera, predvidja podsticaj i subvencije kod zapošljavanja u jedinicama lokalne samouprave. Grad Zaječar, odnosno Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj uz aktivno učešće lokalnog saveta za zapošljavanje i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje pristupila je izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja”, istakao je pomoćnik gradonačelnika  Saša Ivanović.

“Izvršena je detaljna analiza broja nezaposlenih lica koja se vode kod Nacionalne službe za zapošljavanje, njihova starosna, obrazovna i etnička struktura, stanje i tokovi na tržištu rada, kao i tokove, mogućnost, struktura i potencijali privrede Grada Zaječara i na osnovu svega, Savet za zapošljavanje na sednici održanoj 12. februara ove godine, razmatrao je i doneo akcioni plan zapošljavanja. Ono što je  bitno da se naglasi je da je Grad Zaječar ove godine iz budžeta za ove potrebe odvojio 20 miliona dinara, a republika će na osnovu našeg učešća izdvojiti 18 miliona i 400 hiljada dinara. Ove godine Savet se opredelio za 3 mere i 3 programa koje ćemo subvencionisati i zajedno sa republikoim iz budžeta grada Zaječara. To su: subvencionisanje zaposlenih nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica, to su mladi do 30 godina starosti bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci i mladi koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, zatim stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčano socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja”.

Ovim programom je predvidjeno da se uposle 30 lica za ove potrebe i iz budzeta grada Zaječara je predvidjeno 2 miliona I 900 hiljada dinara, dok će republika učestvovati sa dva ipo miliona što ukupno iznosi 5 miliona i 400, naglasio je Ivanović.

“Opredelili smo se i za program realizacija programa javnih radova, a za ovaj program smo predvideli da uposlimo 200 lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje i grad će iz budžeta izdvojiti 14 miliona za ove potrebe, dok će republika učestvovati sa 13 miliona, što je ukupno 27 miliona dinara. Za realizaciju mera subvencije su samozapošljavanje, koja je treća kategorija za koju smo se opredelili biće subvencionisana 30 lica za samozapošljavanje i grad će tu učestvovati sa 3 miliona i 100, dok će republika učestvovati sa 2 miliona i 900”, naglasio je Ivanović.

Ukupna suma koju će grad Zaječar ove godine opredeliti zajedno sa republikom je 38 miliona 400 hiljade dinara za nezaposlena lica. Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni poziv i pole ovog zaključka mi ćemo konkurisati kod Nacionalne službe za zapošljavanje  za ova sredstva koje nam daje republika, rekao je Ivanović na sednici Gradskog veća .

Izvor: FIRA

 

Reklame