foto: pixbay
Reklame

Za potrebe izgradnje gasovoda „Turski tok” kroz Srbiju, na deonici Zaječar–Velika Plana, potrebni su radnici više profila.

Potrebni su radnici sledećih profila:

178 pomoćnih radnika — nekvalifikovana radna snaga;
• 49 vozača teške mehanizacije;
• 34 vozača B i C kategorije;
• 22 izolatora gasovoda — SSS — moraju proći sedmodnevnu obuku u Ražnju (plaćen prevoz i hrana za vreme obuke ali ne i smeštaj).

Prijave slati na sledeće e-mail adrese:
protokol@zajecar.info
milan.stankovic@zajecar.info
tanja.stankovic@eoscorporation.com

Bliže informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: +381 65 6130588, radnim danima od 10.00 do 15.00 sati.

Prijava mora da sadrži ime i prezime, datum rođenja, kvalifikaciju, adresu stanovanja i broj telefona.