Odbornici političke platforme „Možemo bolje“ Dragana Rašić i Miloš Stojadinović, podneli su danas pitužbe na rad odgovornih policijskih službenika PU Zaječar u vezi događaja od dana 04.12.2021.godine. Takođe, odbornici Uglješa Đuričković  (ZAokret) i Dejan Krstić, kao i jedan broj građana podneli su Pritužbu na rad odgovornih policijskih službenika PU Zaječar u vezi događaja od dana 04.12.2021.godine.

Pritužbe su poslate, načelniku PU Zaječar i Sektoru za unutrašnju kontrolu.

Prema njihovim rečima s obzirom na karakter i broj događaja koji su se odigrali dana 04.12.2021.godine, prinuđeni su da se obrate radi upoznavanja sa istim i iskazivanjem potrebe za pravnom zaštitom na koju kao građani ove zemlje imaju neprikosnoveno pravo, a smatraju da je navedenog dana došlo do grubog kršenja Ustava i zakona ove države.

„Naime, navedenog dana u ranim jutarnjim časovima, između 7-8 sati, izvršen je prepad policije na dvoje odbornika Skupštine grada Zaječara, kada su policijski službenici PU Zaječar došli na kućne adrese Dragane Rašić i Miloša Stojadinovića. Mi smo tom prilikom “upozoreni“ na posledice “mogućeg“ vršenja krivičnog dela i prekršaja u vezi “mogućeg“ održavanja nenajavljenog skupa. Sam dolazak u kuću u ranim jutarnjim satima neradnog dana (subota), buđenje cele porodice sa prethodno pripremljenim i napamet naučenim tekstom, te predočavanjem mogućih posledica ukoliko dođe do nenajavljenog skupa, proizvelo je naše uznemirenje, ali i uznemirenje članova naših porodica, uz posebnu napomenu da su se tada u kućama nalazila i deca, za koje je ovakva brutalna scena zastrašivanja imala najblaže rečeno zbunjujući karakter. Od navedenog dolaska policijskih službenika u naše domove, pa sve do dana podnošenja ove pritužbe, ostali su nam nepoznati pravni razlozi navedene intervencije policije, već osnovano sumnjamo da se radilo o klasičnoj zloupotrebi policije i zastrašivanju građana iz političkih razloga. Podvlačimo da nismo bili organizatori protesnog okupljanja kod motela “Balašević“, održanog kasnije tog dana.

Zbog svega prethodno navedenog, postavljamo pitanje ko je, i na osnovu kojih pravno valjanih činjenica, izvršio procenu i sačinio spisak sa imenima Dragane Rašić i Miloša Stojadinović i iste oglasio organizatorima protesta održanog dana 04.12.2021.godine kod motela “Balašević“, a imajući u vidu da smo mi samo podržali taj skup objavama i deljenjem tuđih objava preko društvenih mreža, kao i još desetine drugih građana. Međutim, postavlja se pitanje zašto je policija dolazila samo na naše adrese stanovanja pored tolikog broja učesnika skupa. Da li nismo mogli biti pozvani pisanim putem ili telefonom, da u svojstvu građana pružimo informacije koje su eventualno potrebne, umesto što je izvršeno šikaniranje dece i članova porodice. Takođe, nije nam jasno zašto je policija upala u naše domove rano izjutra, kada je protesno okupljanje bilo najavljeno tek u 14 sati? Očigledno je da se hteo postići određeni psihološki efekat u cilju proizvođenja nesigurnosti i straha, a sve zarad toga da kao građani budemo zaplašeni zbog našeg opozicionog političkog delovanja. S obzirom da mi nemamo odgovore na ova pitanja i da smo ubeđeni da je ovakvim žigosanjem nas dvoje i maltretiranjem naših porodica prekršen zakon, zahtevamo detaljnu istragu i proveru, u vezi čega očekujemo i pismeni odgovor uz uključivanje i drugih institucija, pre svega nadležnog javnog tužilaštva.
U konkretnom slučaju, pritužujemo se na policijske službenike sa brojevima značaka 117865 i 133060, a koji su na adresi ……………….. prema Dragani Rašić postupali kao da je organizator gore navedenog protesta, te narušili njen lični mir i spokojstvo porodičnog doma.
Istovremeno, pritužba se odnosi i na policijsku patrolu od 3 člana koji su navedenog dana izvršili takav nalog, na prednje opisan način, i upozorili odbornika Miloša Stojadinovića na adresi ……………….
Pored imenovanih, ova pritužba se odnosi i na NN policijske službenike koji su sačinili spisak lica i oglasili ih organizatorima skupa, ali i na NN rukovodioca u PU koji je navedenim policijskim službenicima izdao naređenje da preduzmu radnju upozoravanja podnosilaca pritužbe.

Dokazi:
– Saslušanje članova porodica građana prema kojima su primenjivane mere dana 04.12.2021. i ostalih eventualnih svedoka policijskog postupanja;
– Izveštaji policijskih službenika koji su primenjivali ovlašćenja napred navedenog dana;
– Saslušanje policijskih službenika koji su sačinili spisak građana oglašenih organizatorima skupa dana 04.12.2021.godine“napisano je u pritužbi.

Pored odbornika Stojadinovića i Rašićke, pritužbe su podneli i pojedini građani i odbornici Uglješa Đuričković i Dejan Krstić. U pritužbi se kaže sledeće:

“ Dana 04.12.2021.godine, sa početkom u 14,00 sati, na putu Zaječar – Paraćin, kod motela “Balašević“, održan je protestni skup na kome je učestvovalo preko sto građana. Protiv određenog broja građana Zaječara, ovih dana su počeli pristizati prekršajni nalozi zbog izvršenog saobraćajnog prekršaja po Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Ovom prilikom ukazujemo da ni u jednom slučaju za podnetu prijavu niko od policije nije prišao bilo kome od nas, nije nas legitimisao na licu mesta, sačinio službenu belešku, niti je na lokaciji održavanja protesta uopšte bilo saobraćajne policije. Takođe, nikome od nas na licu mesta, niko od policajaca nije predočio kakav smo prekršaj učinili i kojom to tačno našom radnjom, te nam nije dato ni osnovno pravo da se o tome izjasnimo, a da ne govorimo da nam niko nije tada uručio naš primerak prijave. Ni na jedan način nije utvrđeno ko je tačno izvršio blokadu saobraćajnice i kada, te je nejasan razlog podnošenja prekršajnih prijava baš za nas kojima su prijave stigle. To nas navodi na zaključak da su prijave podnete mimo standardnih zakonskih normi i procedura, te prethodno navedeno smatramo presedanom u postupanju policije i očiglednim kršenjem zakona i podzakonskih akata koji regulišu rad policije.

U ovom slučaju pritužujemo se na policijskog službenika Policijske stanice Boljevac, Nenada Hristova koji je potpisnik prekršajnih naloga zbog navodnog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji su nam stigli. Pomenutog policijskog službenika Nenada Hristova niko od nas nije video pomenutog dana na navedenoj lokaciji, niti je isti bio na licu mesta, makar ne vidno obeležen, kao što je za očekivati kada vas saobraćajac zatekne u vršenju saobraćajnog prekršaja. Takođe, pritužujemo se na NN policijske službenike koji su toga dana vršili neovlašćeno snimanje i fotografisanje i korišćenje nelegalnih softvera, a kojima su navodno identifikovali učesnike protesta. Pritužba se posebno odnosi na načelnika saobraćajne policije koji je bio dužan da preduzme mere isključivo po zakonu i prema svima isto, dok su u ovom slučaju prekršajne prijave podnete protiv manjeg broja učesnika, dakle diskriminatorno, a u vezi navodnih saobraćajnih prekršaja. Osnovano sumnjamo da u ovom slučaju nije izvešten javni tužilac, već je podnošenje prijava bez adekvatnih dokaza preduzeto po nalogu starešina najvišeg ranga u saobraćaju, a kako bi se izvršio pritisak na “probrane“, tj, politički nepodobne i diskriminisane građane.

Ubeđeni smo da je u ovakvim procenama i konkretnim radnjama, tj, nepreduzimanjem potrebnih zakonskih radnji i procedura prekršen zakon i da odlučujuću ulogu u tome imaju najviši rukovodioci PU u Zaječaru, a možda i iz samog MUP-a, te smatramo da u tim radnjama ima umišljaja i elemenata krivične odgovornosti imenovanih, te očekujemo i reagovanje nadležnog tužioca“.kaže se u pritužbi građana.

Podsećamo, skup građana na magistralnom putu Zaječar – Paraćin, kod motela „Balašević“ 4. decembra protekao je u mirnoj atmosferi. Saobraćaj je nakon jednočasovne obustave normalizovan.

Na jednoj strani blokade tada, onoj u kojoj su se našla vozila koja su se kretala iz pravca Zaječara ka Paraćinu našlo se par vozila koja su bila glasnija od svih ostalih vozila koja su se našla u blokadi.

Igrom slučaja, ili baš naprotiv sa predumišljajem i namerom, na tom kraju blokade našla su se vozila sa simpatizerima i aktivistima Srpske napredne stranke iz Zaječara. Među nama poznatim licima ugledali smo i Milana Stankovića, predsednika Gradskog odbora SNS u Zaječaru.

14. decembra na adrese desetak Boljevčana pristigli su prekršajni nalozi zbog blokade magistralnog puta kod motela „Balašević“. Policija na dan blokade nije legitimisala učesnike.

Reklame