Ilustracija Foto: matthiasboeckel/ Pixabay

Odbornici Skupštine Grada Bora, izglasali su predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrana „Crni vrh“ na zapadnoj teritoriji sela Krivelja (240 parcela ukupne površine oko 110 hektara) i opština Žagubica i Majdanpek. Vetroelektrane, sa svim pratećim objektima, gradiće firma „Crni vrh power“, čiji je 50% vlasnik Nikola Petrović, kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Borska opozicija nije blagonaklono gledala na ovu odluku.

Oni su na sednici Skupštine grada izneli kritike, uz pitanje koliko će šuma biti posečeno zarad ovog „obnovljivog izvora energije“?

Kao apsurd, naveli su da su po Uslovima i smernicama Prostornog plana Grada Bora utvrđeni operativni ciljevi zaštite prirodnih dobara kao što su očuvanje i održanje raznovrsnosti divljeg biljnog i životinjskog sveta, očuvanje staništa, kao i brojčano snaženje i prostorno širenje populacija retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, ali smatraju da je u ovom slučaju to neostvarivo, kao i da se sve čini zarad profita ljudima bliskih vlasti.

A ko je firma „Crni vrh power“?

Prema podacima sa APR-a, direktor je Igor Lapčević, firma je osnovana u avgustu 2019. godine i početnim kapitalom od 75.000 dinara. Nikola Petrović postao je suvlasnik firme od 50 procenata i kapitalom od 37.500 dinara, koliko ima i drugi suvlasnik Ivan Pantelić.

U APR-u firma je registrovana za proizvodnju električne energije, sa sedištem u Žagubici, a prema dokumentaciji, buduća vetroelektrana će biti priključena na elektroenergetski sistem Srbije.

Investitor će biti u obavezi da izradi stratešku procenu uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Grada Bora na životnu sredinu.

Nikola Petrović bio je direktor „Elektromreže Srbije“ (EMS) u periodu od septembra 2012. do kraja 2016. godine, a kako piše  Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)Petrovićev novi poslovni partner Ivan Pantelić je vlasnik firme „Kodar Energomontaža“, koja je specijalizovana za radove u oblasti prenosa i distribucije električne energije i telekomunikacionih sistema i opreme.

CINS navodi da Nikola Petrović nije nov u poslu sa obnovljivim izvorima – na rekama u Srbiji se nalazi devet mini hidroelektrana (MHE) čije se vlasništvo dovodi u vezu sa njim. Osam MHE se nalazi u opštini Crna Trava, dok je jedna smeštena podno Kopaonika na reci Jošanici. Skoro sve su u vlasništvu „Eco Energo Group“, firme u kojoj je Petrović suvlasnik.

Izvor: IST media

Reklame