Foto: Bolinfo.hr

Gradska vlast u Zaječaru, poznatija kao „obećanje“, godinama uveseljava građane grada na Timoku. Obećanja su se smenjivala kao na traci od izgradnje bulevara do vetroparka.

Promene naziv ulice u bulevar, započnu izgradnju i završe u slepoj ulici. Grade „Evropsku pijacu“, a otvore nedovršenu garažu bez upotrebne dozvole.

Izgrade salu za fizičku kulturu u Kotlujevcu koja se raspada i nema upotrebnu dozvolu.

Rekonstruišu centralnu gradsku ulicu, zatrpaju kišnu kanalizaciju i naprave štetu firmama, bankama i stanarima zgrada posle svake jače kiše.

Sruše stari i naprave grbavi most bez upotrebne dozvole.

Obećaju obnovu Timokovog stadiona, izgrade jednu upravnu zgradu koju niko i ne koristi, a fudbalski klub prezaduže i ugase.

Zaključe ugovor o izgradnji odmarališta u Baošićima i posle 15 godina ne naprave ni temelj.

Započnu da grade bungalove u  park-šumi Kraljevica, a posle 2 godine ni wc ne mogu da završe.

Najave muzej roka, postave temelj i ostave ga u korovu.

Obećaju novu fabriku za 2200 radnika, a ne znaju ni šta će da se proizvodi. Tri puta polažu kamen temljac za vetropark i ne naprave ništa.

Na redu je gradska česma….