Foto: Glas Zaječara Nenad Ristović
Reklame

Danas je održana 31. sеdnica Skupštinе grada Zajеčara. Odbornici su izglasali Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti. Opozicija pita šta je urađeno da se pomogne da mala privreda funkcioniše bolje.

Jedna od tačaka današnjeg zasedanja bila je Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti.

Odbornik „Pobede za naš grad“ – dr Nenad Ristović, u kolikoj meri je pružena pomoć da mala privreda u gradu Zaječaru funkcioniše bolje.

„Da se traži izmena predviđenog fiksnog iznosa sa 80.000 na 150.000 za pravna lica i preduzetnike, zatim fiksno sa 8 na 25.000 za ovlašćeno lice u pravnom licu, i sa 18.000 na 75.000 za preduzetnika  se uvećavaju kazne. Ako krenemo od ove poslednje to je uvećanje od četiri puta, ako krenemo od ove prethodne sa 8 na 25.000 to je 300% i imamo ovu prethodnu za pravno lice sa 80 na 150.000. Niko od ovih ljudi koji se bavi privredom i, podsećam, zapošljava više od 50% ljudi u maloj privredi u Zaječaru nema ništa protiv da poštuje zakone, samo da se preispitamo šta smo mi  i u kolikoj meri pomogli da mala privreda u gradu Zaječaru funkcioniše bolje“ istakao je Ristović.

Skupština je izglasala ovu Odluku.

Evo šta su još odbornici odlučivali:

1. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Zaječar 1“;
2. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara putem razmene neposrednom pogodbom;
3. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama;
4. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti;
5. Pretres Predloga Odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu privrednog društva „ Simpo“ a.d. Vranje;
6. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
7. Pretres Predloga :
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „ Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu;
8. Pretres Predloga :
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Zaječarparking“ Zaječar za 2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Zaječarparking“ Zaječar“ za 2018. godinu;
9. Pretres Predloga :
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „Timok -održavanje“ Zaječar“ za 2018. godinu;
10. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske Ustanove „Đulići“ Zaječar za period 01.01.2018.- 31.12.2018. godine;
11. Odbornička pitanja.