Reklame

Na današnjoj 17. po redu sednici Skupštine grada Zaječara odbornici su većinom glasova usvojili Odluku o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2017. godini.

Ukupni prihodi i primanja u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.751.289.000 dinara, odnosno 74,03% u odnosu na planirana sredstva, a od tog iznosa 1.723.000.000 dinara odnosi se na tekuće prihode i oni su ostvareni sa 98,41% ukupnog budžeta ostvarenih prihoda, izjavila je za govornicom Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije u Gradskoj upravi.

Prema njenim rečima u 2017. godini utvrđen je i ukupan suficit  u iznosu od 187.174.000 dinara, taj iznos je prenet u 2018. godinu i koristiće se za namene u ovoj godini.

„Prihodi od prodaje nefinansijske imovine iznose 1. 213.000 dinara, odnosno 0,07%, i preneta sredstava iz ranijeg perioda iznose 26 miliona 592 hiljade dinara, odnosno 1,51%.

Moram reći da se grad Zaječar 2017. godine nije zaduživao.

Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u 2017. godini iznose 1.564.000.000 dinara, odnosno 66,51% u odnosu na budžet, od čega su najveći rashodi tekući i oni iznose 1.428.000.000 dinara, odnosno 91,30%.

Izdaci za nefinansijsku imovinu u 2017. godini izdojeni su i iznose 107.292.000 dinara. Za otplatu glavnice, za kredite iz ranijih perioda u 2017. godini utrošeno je 1,84%, odnosno u apsolutnom iznosu 28.818.000 dinara.

Utvrđen je i ukupan suficit u 2017. godini u iznosu od 187 miliona 174 hiljade dinara, taj iznos je prenet u 2018. godinu i koristiće se za namene u ovoj godini.

Ukoliko posmatramo prihode, izvorni prihodi ostvareni su u apsolutnom iznosu od 260.220.000 dinara, a od tog iznosa najveće učešća imaju porez od fizičkih i pravnih lica, koji iznosi 152 miliona 554 hiljade dinara.

Što se tiče ustupljenih prihoda, oni su ostvareni u apsolutnom iznosu od 659.544.000 dinara, a najveće učešće imaju porez na zarade koji se vraća u iznosu od 524 miliona dinara, odnosno 74% od zarada koje su ostvarene na teritoriji Zaječara“, istakla je izvestilac Valentina Đuričić.

Na konstataciju da je grad 2017. godinu završio sa suficitom od oko 187 miliona dinara, odbornici opozicije podsećaju da je Vlada Republike gradu Zaječaru oktobra 2017. godine dala „finansijsku injekciju“ od 380 miliona dinara.

Dakle, da te pomoći nije bilo grad ne bi imao „suficit“ već deficit u budžetu!

Odbornici opozicije zamerili su gradskoj vlasti i to što izdvaja novac za cveće, radove na Kraljevici, koncert Balkanike, a ne otvara nova radna mesta i ne dovodi investitore.

„Ako pogledamo završni račun za 2016. godinu, skoro da se ne razlikuje od ovog za 2017-tu. Te 2016. godine planirana sredstva budžeta bila su oko 2.222.000.000 dinara od čega je ostvareno 1.878.000.000, u procentima 87,87%.
Sadašnji budžet planiran je na 2.329.000.000 dinara, a ostvareno je oko milijardu i 724 miliona, odnosno oko 74% budžeta.
Trebalo bi da malo više sagledamo prihodnu stranu, jer nam ona kazuje da je i 2016.te i 2017.te godine kapitalna dobit na osnovu poreza na dohodak, odnosno plate bila oko 520 miliona. Dakle i prošle godine u odnosu na prethodnu ZAPOŠLJAVANJA U ZAJEČARU NIJE BILO, te je ono jednako nuli.
A da ne pričamo o tome da u ovom izveštaju na jednom mestu fali milion, na drugom 2, na trećem 4 miliona dinara.
Pretpostaviću da je u pitanju tehnička greška, ali složićete se onda je to mnogomilionska tehnička greška.“, istakao je dr Nenad Ristović.

 

Miloš Stojadinović, odbornik koalicije „Pobeda za naš grad“ istakao je da su prikazani prihodi lažni, jer realni prihodi ne premašuju 30% realnih planiranih prihoda.

“ To znači da nama svake godine treba finansijska injekcija od Republike od skoro 30 % prihodne strane, da bi naš grad mogao da funkcioniše.

U 2017. godini finansijska situacija popravljena je samo u domenu plata, što je pohvalno, dok je u svim ostalim segmentima situacija u stagnaciji.

Pomaka po pitanju radnih mesta i zapošljavanja nema.

Ali zato imamo otvaranje Popove plaže za koji odvajamo 4 miliona za cevće, dajemo još 2 miliona za rasvetu, pa 1.000.000 za grupu „Balkanika“ i vatromet.

Da li je to Zaječarcima u ovom trenutku neophodno ili imamo veće prioritete.

Da li je neophodno graditi novu binu za Gitarijadu, kaka imamo stadion koji stoji prazan?

Ljudi, ako ne počnemo malo domaćinski da vodimo računa o našoj kasi, onog trenutka kada neko iz Republike odluči da više ne daje pare Zaječaru, bićemo u velikom problemu.

Jer osim plata nećemo imati ni dinar za bilo šta drugo u gradu da uradimo.

Investitora odavno nema, od brojnih projekta smo odustali, ne znam dokle ćemo uspetti ovako“, konstatovao je Stojadinović.

Izvor:ZAJEČAR ONLINE