Reklame

Poštovani čitaoci, dobili smo zvaničnu usmenu potvrdu, našeg sugradjana, pisca Ninoslava Jovanovića,  na prethodno iznetom  predlogu naše redakacije, da jednom mesečno piše književne feljtone, za naš portal. 

Književni feljton nosiće naziv „NINOV PULPITUM“ gde će autor u formi članaka obradjivati teme iz oblasti kulture, nauke, umetnosti i filozofije.

„U vremenu kada ekskluziva novinarstva postaje crna hronika, ova vrsta književnog feljtona skrenuće bar na kratko fokus sa svakodnevnice i uneće svežinu kod čitalaca, podsetivši svakoga od nas da je, između ostalog, umetnost i kutura nasušna potreba svakog čoveka, što i jeste cilj ovog novog poduhavat“naglasio je autor.