Foto: rtcg

Radna grupa za bezbednost novinara podržala je uvođenje krivičnog dela „napad na novinara u obavljanju poslova obaveštavanja javnosti“, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije.

Pozivajući se na svoja saznanja, udruženje je navelo da je Radna grupa Vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara prihvatila danas predlog Udruženja sudija i tužilaca (UST) da inicira izmene Krivičnog zakonika radi uvođenja krivičnog dela – „Napad na novinara u obavljanju poslova obaveštavanja javnosti“.

Veću bezbednost novinara kroz izmene Krivičnog zakonika (KZ) UNS je zatražio prošle godine, zahtevajući da novinari i medijski radnici budu izjednačeni po pravima sa drugim profesijama od javnog interesa.

UNS je tada podsetio da je KZ izmenjen kako bi se povećala bezbednost advokata i zatražio zatvorsku kaznu za svaki napad na novinare.

Takođe je podsetio na svoju inicijativu kojom je, izmenom člana 138. Krivičnog zakonika, 2009. godine prvi put za ugrožavanje sigurnosti novinara i medijskih radnika pretnjom propisana kazna zatvora, od 6 meseci do pet godina.

UST je ranije Radnoj grupi predložio da od Ministarstva pravde zatraži izmene KZ, a novo krivično delo, predložili su, trebalo bi da ima više oblika i da predviđa sve radnje iz krivičnog dela „Napad na advokata“, iz člana 336V KZ.

„Novo krivično delo bi inkriminisalo napad na novinara ili člana njegove porodice, nanošenje lake telesne povrede novinaru ili članu njegove porodice, pretnju upotrebom oružja, nanošenje teške telesne povrede novinaru ili članu njegove porodice, te uništenje, oštećenje ili činjenje neupotrebljivom stvar u imovini novinara ili članova njegove porodice, uz kvalifikovani oblik krivičnog dela uz cenzus od 450.000 dinara i uslov da je delo učinjeno prema novinaru ili članu njegove porodice u vezi sa poslom obaveštavanja javnosti, odnosno novinarskog poziva“, navodi se u predlogu UST-a Radnoj grupi.

UST je istakao i da je, kako bi se obezbedila efikasna i pravovremena zaštita novinara, potrebno da se donese poseban zakon o merama i ovlašćenjima nadležnih organa koji bi predviđao urgentno delovanje u cilju zaštite novinara, pre svega policije.

Izvor: Danas

Reklame