Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u saopštenju za medije kaže da je Radiša Petković, direktor OŠ „Branko Radićević“ iz Bora, izvršio sumnjive radnje, a da se direktor jedne obrazovne ustanove tako ne sme ponašati. Iz Unije ističu i to da će ovaj sindikat reagovati i zaštititi zakonitost i ugled prosvete u Srbiji.

Iako smo se pre mesec dana oglasili saopštenjem koje se odnosilo na nezakonitosti u OŠ „Branko Radičević“ u Boru, smatramo da nam je obaveza da to ponovo učinimo kako bi informisali javnost o tome dokle se stiglo i kakve su mere preduzete tim povodom.

Posle obaveštavanja javnosti od strane Gradskog odbora Unije Zaječar da u OŠ „Branko Radičević“ postoje radna mesta za 200% zanimanja kuvar, i da se radi o „fiktivnim radnim mestima“, direktor Radiša Petković je normu za to radno mesto smanjio na svega 10% i povukao konkurs za raspisivanje potrebe za radno mesto kuvara na neodređeno vreme , što na nedvosmislen način pokazuje da je sindikat bio u pravu i dosledni smo da štitimo zakonitost, bez straha od direktora koji se sprda sa odredbama zakona i demonstrira bahatost i silu.

Ističemo i to, da sa direktorima koji poštuju zakon imamo sasvim korektnu saradnju i uvek smo tu da uz dogovor rešimo svaki problem. Da je sindikat u školi reagovao na vreme, do ovih problema ne bi došlo. Na koji način je direktor uspevao da predstavnike sindikata u samoj školi pretvori u svoje saučesnike, nećemo ulaziti.

Pošto je Radiša Petković, direktor OŠ „Branko Radičević“ u Boru pokušavao davanjem netačnih podataka, da izvrši zamenu teza i obmane javnost kao i radnu podrupu koju je formiralo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ŠU Zaječar, kako bi mu se odobrio konkurs na neodređeno vreme, a sa namerom da zaposli profesora razredne nastave, ponovo smo blagovremeno reagovali, ukazali na činjenicu da je direktor prikrivao postojanje tog radnog mesta u informacionom sistemu „Dositej“, ne prikazujući ga javno i na takav način načinivši ozbiljan prekršaj.

Potreba za tim radnim mestom nije prestala i to su izgovori direktora, kojima pokušava da opravda svoj nezakonit rad i manipulacije koje su prosto neshvatljive. Gradski odbor Unije Zaječar ostaje dosledan i tražiće odgovornost direktora za prethodno učinjena nezakonita dela, jer, nama je nezamislivo da se direktor škole ovako ponaša.

Izveštaj prosvetnog inspektora grada Bora je potvrdio da u školi postoje nezakonitosti, za koje sledi razrešenje direktora od strane ministra. Direktor se nije zaustavio, odlučio je da izmeni Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (verovatno marta 2020. godine), povećavajući sada normu pomoćnih radnika za 50% u toku školske godine. Na početku školske godine u skladu sa važećim propisima određuje se broj izvršioca, a utvrđivanje broja izvršioca i menjanje u toku školske godine izaziva sumnju na koju inspekcijski organi pa ni sindikat ne sme da okreće glavu, nego mora insistirati da se izvrši provera.

Pravilnikom o kriterijuma i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl glasnik RS“, br. 73/2016 i 45/2018), tačnije članom 15 stav 1 tačka 1 i 2 propisano je da škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene u školi na: 450 m2 školskog prostora za škole sa centralnim sistemom grejanja, odnosno 400 m2 školskog prostora za škole sa grejnim pećima. Broj izvršilaca iz stava 2. tač. 1) i 2) utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom školskog prostora).

Članom 8. Pravilnika o kriterijuma i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl glasnik RS“, br. 73/2016 i 45/2018) utvrđeno je da broj izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora, poslovima stručnog saradnika i drugih zaposlenih u školi utvrđuje se na osnovu broja odeljenja ili grupa, broja učenika i broja obroka, veličine i vrste školskog prostora, načina grejanja i površine koja se greje. Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Do 4.2.2020 na Listama slobodnih mesta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja bilo je sistematizovano 200% kuvara škola, ali je i do tada škola imala 10 pomoćnih radnika, a onda kada je ugašeno 190% kuvara, škola odjednom dobija 50% novog pomoćnog radnika, što je ukupno 10,5 pomoćnih radnika.

Predgledom sajta www.geosrbija.rs i http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup jasno se vide katastarske parcele, broj katastarskih parcela i kvadrature, kao i površine objekta, pa je vrlo kratko vreme moguće doći do tačnih podataka o površini objekta ustanova.

Ostaje nejasno kako je moguće u toku školske godine odjednom, baš kada se gase mesta kuvara, povećati 50% pomoćnog radnika! Da li su to novi pokušaji direktora da nastavi udomljavanje kadrova ostaje da se vidi i razjasni.

I još jednom se pitamo da li osoba koja tako bezobzirno krši Zakon, treba i dalje da obavlja dužnost direktora škole? Primer koji takav direktor daje učenicima, roditeljima i građanima je nedopustiv.  Gradski odbor Unije Zaječar istrajava na zaštiti zakonitosti i svi učesnici u procesu obrazovanja i vaspitanja, učenici, nastavnici, roditelji, pripadnici Ministarstva prosvete i inspekcijskih službi kao i čitava javnost će u nama imati najboljeg saveznika u očuvanju ovih vrednosti.

Reklame