foto:zaječarinfo
Reklame

 

Mini deponija na putnom pravcu Salaš – Glogovica – Dubočane – Mala Jasikova je uklonjena.

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Timok Održavanje“ i Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“, uklonili su smeće i otpad na ovom putnom pravcu, a šiblje i granje su novom mašinom, pretvorene u sečku koja će biti skladištena na prostoru bivše „Timočanke“ i utrošena za grejanje jednog dele grada Zaječara, kada bude izgrađena nova toplana.

Vice Lalić, v.d.direktora „Timok održavanje“ je ovom prilikom rekao da se tačno vidi koliko je nedovoljno razvijena ljudska svest po pitanju ekologije na samoj teritoriji grada Zaječara i zaječarskih sela.

-Cilj ove akcije je da se ukloni jedna od brojnih deponija na teritoriji grada Zaječara. Na žalost, ovakvih deponija ima dosta na teritoriji grada Zaječara, i u narednom periodu ćemo, u saradnji sa JKSP „Zaječar“, imati veliki broj ovakvih i sličnih akcija. Tokom zime, grad Zaječar je nabavio opremu za potrebe Timok održavanja, a jedna od mašina trenutno je i angažovana na ovom poslu. Iz svake ovakve ili slične akcije koja bude realizovana, granje i šiblje će biti upotrebljeno za sečku, koja će se dalje skladištiti i upotrebiti kada takva toplana bude osposobljena u našem gradu, rekao je Lalić.

Prema rečima Ivana Žikića, direktora JKSP „Zaječar“, tačan podatak o broju divljih deponija na području grada Zaječara nema, ali po nalogu komunalne inspekcije, izlazi se na teren i radi na rešavanju probleme.

-I u narednom periodu ćemo, u zavisnosti od naših mogućnosti, kao i od vremenskih uslova, nastaviti sa istim radom. To radimo u zavisnosti od komunalne inspekcije i policije, od njih dobijamo nalog. Tačan podatak o broju divljih deponija nemamo, jer i sam naziv kaže „divlje“ deponije, ali mogu da kažem da ih ima dosta, za neke od njih znamo, i to ćemo u narednom periodu ukloniti, istakao je Žikić.

Izvor: Zajecar.info