Dana 26. decembra 2018. godine otvoren je postupak konsultacija u cilju utvrđivanja oblasti od javnog interesa na teritoriji Grada Zaječara.

Javni poziv, koji je uputilo Gradsko veće Grada Zaječara, upućen je predstavnicima svih ciljnih grupa iz reda građana i privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačkih, strukovnih i drugih organizacija, kao i predstavnika lokalnih vlasti i institucija i ostalih zainteresovanih strana.

Učešće u postupku konsultacija u cilju utvrđivanja oblasti od javnog interesa na teritoriji Grada Zaječara uzima se popunjavanjem ankete pod nazivom: „UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA“ koja se nalazi na internet stranici (vidi link: ANKETA ) i oglasnoj tabli Grada Zaječara.

Zainteresovani komentare mišljenja i predloge mogu dati do 10.01.2019. godine.

Po okončanju postupka konsultacija Gradsko veće grada Zaječara sačiniće izveštaj.

Nejasno je na koji način zainteresovani građani koji popune anketu istu mogu dostaviti Gradskom veću, kao i komentare i sugestije, jer se to ne navodi u javnom pozivu.

Foto: Printscreen / zajecar.info

Pretpostavljamo da se ista može dostaviti u Gradskoj upravi Zaječar, na prijemnom šalteru. Ostalo je par dana, pa evo prilike da date svoj doprinos utvrđivanju javnog interesa.