Foto: www.mod.gov.rs

Skoro 70.000 učenika koji završavaju osmi razred polagaće završni ispit, i oni će moći da konkurišu za neko od 76.239 mesta u srednjim školama širom Srbije.

Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika rešavaće 17. juna, dan kasnije, 18. juna polagaće matematiku, a 19. juna kombinovani test.

Sva tri dana polaganje traje od 9 do 11 sati. Preliminarni rezultati će se znati 21. juna, a nakon žalbi škole će istaći konačne rezultate 27. juna.Upisna pravila ostaju ista kao i lane. Uspeh iz osnovne škole donosi najviše 60 poena i izračunava se tako što se prosek, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži sa četiri.

Na završnom ispitu se može osvojiti maksimalno 40 bodova. Bez greške urađeni testovi iz maternjeg jezika i matematike donose po 13 poena, a kombinovani test 14.Dodatne bodove obezbeđuju nagrade sa međunarodnih i republičkih takmičenja, ali samo u osmom razredu i to iz predmeta koji se polažu na maloj maturi.

Prvo mesto na međunarodnom takmičenju vredi 12 poena, drugo 10, a treće osam, a na republičkom šest, četiri i dva boda. Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova, objavio je Danas.