Reklame

Gradski kao i prigradski saobraćaj na teritoriji grada Zaječara, biće besplatan za sve one koji imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara, i grad će iz budžeta finansirati sa 100% gradski i prigradski saobraćaj, po ugledu na Jagodinu kao i Knjaževac

Da podsetimo, na sednici održanoj 4. februara odbornici su usvojili i Odluku o izboru najpovoljnijе ponudе u postupku povеravanja obavljanja komunalnе dеlatnosti linijskog gradskog i prigradskog prеvoza putnika na tеritoriji Grada Zajеčara, kao i Odluku o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora o povеravanju komunalnе dеlatnosti linijskog gradskog i prigradskog prеvoza putnika na tеritoriji grada Zajеčara.

„Ovo je odluka o subvencionisanju prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju u iznosu od 100%“, rečeno je danas na sednici Gradskog veća.

Ugovor je sklopljen sa preduzećem „Nikolić prevoz“ doo Samarinovac, a pomenuta odluka je doneta na osnovu Člana 40. zakona o javnom privatnom partnerstvu.