U Istorijskom arhivu „Timočka krajina“ Zaječar juče je otvorena konferencija pod nazivom Istorija demokratije i parlamentarizma u Srbiji „Nikola Pašić“.

U okviru teme „Parlamentarizam u Srbiji pre i posle Majskog prevrata“, tokom prvog dana konferencije, radove je predstavilo sedmoro studenata univerziteta u Beogradu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici i Banjaluci.

Prezentovani radovi govore o različitim aspektima i periodima razvoja parlamentarnog sistema i demokratije u okviru nacionalne istorije 19. i 20. veka. Izlaganja radova pratila je diskusija tokom koje su učesnici konferencije razmenjivali mišljenja i argumente vezane za obrađene teme.

Drugog dana konferencije, od 10 časova, uvodno predavanje će održati prof. dr Mira Radojević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, dopisni član SANU.

Reklame