Reklame

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar i grupa mladih sa invaliditetom „Druži se sa nama“ u sredu organizuju prezentaciju rezultata projekta „I MI SMO TU“.

U sredu 23. juna, Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar i grupa mladih sa invaliditetom „Druži se sa nama“ organizuju prezentaciju rezultata projekta „I MI SMO TU“, u bašti restorana „Popova plaža“, sa početkom u 13 časova.

„Cilj projekta je uključivanje i promocija aktivnog učešća mladih i mladih osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu na nivou lokalne zajednice. Aktivnosti su uključivale analizu stepena zastupljenosti osoba sa invaliditetom u rad političkih stranaka u lokalnoj zajednici i kreiranje interaktivnog stripa „Divan dan“ o izbornom pravu“.- ističe Ivan Simić, sekretar CDP-a.

Projekat je podržan u okviru programa ZIman-ov fond za mlade koji sprovodi Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.