Reklame

Nadležni obaveštavaju sva pravna lica, da će se u sredu 15. septembra 2021. godine, u klubu Pozorišta Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, sa početkom u 11.00 časova, održati javno nadmetanje za zakup 4 prodajna mesta za prodaju hrane i pića za vreme trajanja Gitarijade, 17. i 18. septembra 2021. godine. Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta iznosi 25.000,00 dinara.

Uslovi koje pravna lica moraju ispuniti:

  • da je pravno lice aktivno u APR
  • da je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti
  • zakupac može zakupiti samo jedno prodajno mesto
  • na prodajnom mestu će se vršiti prodaja hrane i vode za piće po izboru zakupca, a
    osvežavajući napici i pivo isključivo iz proizvodnog programa pivare „Heineken“
  • u postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati sva aktivna pravna lica koja uplate depozit u iznosu od 25.000,00 dinara (dokaz: potvrda o uplati, izvod iz banke, priznanica ili uplatnica)
  • Zakupcima i licima angažovanim na poslovima pripreme i prodaje hrane i pića biće
    dozvoljen ulaz na prostor na kojem se održava Gitarijada sa: potvrdom o imunizaciji (vakcinisanje sa obe doze vakcine, a od prijema druge doze je prošlo najmanje 14 dana), ili potvrdom o preležanoj infekciji izazvanoj virusom COVID-19, ili negativnim PCR ili antigenskim testom (ne starijim od 48 h).
Reklame